การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

นายยิบพงษ์ สินเจิมสิริ (ลำดับที่ 8 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเรนเนสซานซ์ จำกัด ร่วมลงนามบริหารในสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ของสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีนายชาติชาย โรจนรัตนางกูร (ลำดับที่ 7 จากซ้าย) รองประธานกรรมการคนที่ 1 และประธานคณะกรรมการการลงทุ

บริหารกองทุน

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๔ ๑๐:๐๕
คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ร่วมเป็นวิทยากร ในงาน สัมมนา ?Road to Success and the Next Decade of Women in Power? เพื่อนำเสนอมุมมองในการดำเนินชีวิตควบคู่กับการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และบทบาทของผู้หญิงในแวดวงพลังงาน โดยมีผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,กระทรวงพลังงานและบมจ.บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ กฟผ.สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ

GUNKULร่วมงานสัมมนา

๐๑ ต.ค. ๒๐๒๐ ๑๑:๓๔