จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือกลุ่มทักษะเฉพาะทาง ให้ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ

จันทร์ ๒๒ มีนาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๑๙
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลนครพิงค์ พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ ซึ่งเป็นแรงงานฝีมือทักษะเฉพาะทาง ให้แก่ บุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 คน ต่อยอดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานดูแลคนพิการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รองรับการจ้างงานที่หลากหลายมากขึ้นในปัจจุบัน โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดในเวลา 09.30 น. วันที่ 19 มีนาคม 2564
จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือกลุ่มทักษะเฉพาะทาง ให้ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ

หลังจากนั้นได้มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานให้สถานประกอบกิจการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท จีราดา สปา แอนด์ บิวตี้ จำกัด และมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ แก่ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 จำนวน 11 คน ณ โรงแรมปางสวนแก้ว

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือกลุ่มทักษะเฉพาะทาง ให้ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด