ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | newswit

TCMA เดินหน้าพัฒนาพื้นที่เหมืองเก่า
TCMA เดินหน้าพัฒนาพื้นที่เหมืองเก่า
เขาทับควายเพื่อชุมชน สร้างประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน – 04 Aug
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด
(มหาชน) ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Feb 2023
TGE โตไม่หยุด! เตรียมเข้าทำสัญญาโรงไฟฟ้าขยะชุมชนท่าจีน
TGE โตไม่หยุด! เตรียมเข้าทำสัญญาโรงไฟฟ้าขยะชุมชนท่าจีน
จ.สมุทรสาคร 9.9 MW ตอกย้ำผู้นำ Green Energy รุกขยายพอร์ตโรงไฟฟ้าสู่เป้าหมาย 200 MW – นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล Oct 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
ออกให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม – Oct 2022
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา All
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา All
For Education เน้นสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ในงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 – Oct 2022
เว็บไซต์เพิ่มศักยภาพโครงการรัฐในระดับพื้นที่
เว็บไซต์เพิ่มศักยภาพโครงการรัฐในระดับพื้นที่
แผนงานพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 – ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่ Aug 2022
องค์การต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย
องค์การต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย
จัดเวทีเสวนาออนไลน์ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำ...กับการปราบโกง! – Aug 2022
กรมที่ดิน ลงนาม MOU ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรมที่ดิน ลงนาม MOU ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง – นายนิสิต May 2022
กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ปี 65 – ปี 2565" โดย กสศ. จะสนับสนุนทุนตามโครงการฯ ให้แก่หน่วยเสนอโครงการจังหวัดละ 1 โครงการ Apr 2022
อพท. ติดอาวุธท้องถิ่น ยกระดับท่องเที่ยวยั่งยืนสู่มาตรฐานโลก
อพท. ติดอาวุธท้องถิ่น ยกระดับท่องเที่ยวยั่งยืนสู่มาตรฐานโลก
– นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Jan 2022
ม.พะเยา ร่วมงาน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ม.พะเยา ร่วมงาน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ประจำปี ๒๕๖๕ – "พ่อขุนรามคำแหงมหาราช" พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย Jan 2022
บีโอไอ หนุนผู้ประกอบการร่วมมาตรการเศรษฐกิจฐานราก
บีโอไอ หนุนผู้ประกอบการร่วมมาตรการเศรษฐกิจฐานราก
ช่วยองค์กรท้องถิ่นกู้วิกฤตน้ำท่วม – นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) Oct 2021
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล
2564 ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยผลงานสุดยอดนวัตกรรมจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ – Oct 2021
คลังส่งมอบที่ราชพัสดุให้ส่วนราชการ-ท้องถิ่น
คลังส่งมอบที่ราชพัสดุให้ส่วนราชการ-ท้องถิ่น
26 หน่วยงาน หนุนพัฒนาภารกิจระดับพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน – พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี Jul 2021
กระทรวงมหาดไทย ประสาน กระทรวงพลังงาน
กระทรวงมหาดไทย ประสาน กระทรวงพลังงาน
เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – ทั้งนี้ Jun 2021
NPS มอบผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19
NPS มอบผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19
ให้หน่วยงานชุมชน และโรงพยาบาลในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา – May 2021
ขานรับนโยบายรัฐบาล จ.อุบลฯ เดินหน้าติดตามสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
ขานรับนโยบายรัฐบาล จ.อุบลฯ เดินหน้าติดตามสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
โคก หนอง นา พช. ในพื้นที่ อ.นาตาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน – โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะฯ May 2021
จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือกลุ่มทักษะเฉพาะทาง
จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือกลุ่มทักษะเฉพาะทาง
ให้ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ – หลังจากนั้นได้มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานให้สถานประกอบกิจการ Mar 2021
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 – Mar 2021
BWG ร่วมมอบความรู้ “การจัดการของเสียอันตราย”
BWG ร่วมมอบความรู้ “การจัดการของเสียอันตราย”
– นอกจากนี้ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาของ Jul 2020
ภาพข่าว: NPS ถวายเทียนพรรษาและแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อป้องกัน
ภาพข่าว: NPS ถวายเทียนพรรษาและแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อป้องกัน
COVID-19 จำนวน 8 วัด ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี – Jul 2020
ภาพข่าว: GPSC สนับสนุนหน้ากากอนามัย
ภาพข่าว: GPSC สนับสนุนหน้ากากอนามัย
2,000 ชิ้น ให้ อปท. พื้นที่ จ.ระยอง – Apr 2020
วธ. เผยชุมชนคุณธรรมฯ พลังบวร-บ้าน-วัด-โรงเรียน
วธ. เผยชุมชนคุณธรรมฯ พลังบวร-บ้าน-วัด-โรงเรียน
พร้อมจับมือ ก.มหาดไทย-จังหวัด-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ร่วมทำหน้ากากอนามัย ป้องกัน COVID-19 – Mar 2020
อบจ.ชลบุรีตื่นตัวหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า
อบจ.ชลบุรีตื่นตัวหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า
ยอมรับเกิดผลกระทบต่อรายได้ท่องเที่ยว เพราะชลบุรีมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นหลัก – หลังจากนั้นนายวิทยากล่าวว่า Feb 2020
ภาพข่าว: NPS มอบความสุขแก่เยาวชน
ภาพข่าว: NPS มอบความสุขแก่เยาวชน
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 – Jan 2020