ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน | newswit

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานที่
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานที่
อีมิแน้นท์แอร์ – บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดโอกาสรับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ 06 Sep
UBISD x คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
UBISD x คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี – 1. เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 06 Sep
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือภาคเอกชน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือภาคเอกชน
ผู้นำการสื่อสารเคเบิ้ลและติดตั้งไฟฟ้า ยกระดับฝีมือช่างเทคนิค สู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ –  นางสาวบุปผา 25 Aug
ไดกิ้น จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ไดกิ้น จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน จัดฝึกอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรเทคโนโลยีการกู้คืน สารทำความเย็นจากระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน – 21 Aug
ไดกิ้น ร่วม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ไดกิ้น ร่วม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
3 ชลบุรี เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานผีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ ขนาดเล็ก ระดับ 2 – 08 Aug
สพร 45 กระบี่ ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับทหารก่อนปลดประจำการ
สพร 45 กระบี่ ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับทหารก่อนปลดประจำการ
– และหลังจากการประชุมได้เข้าเยี่ยมชมผู้เข้ารับการฝึกอบรม 08 Jun
พิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่
พิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่
29 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) – โดยผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 30 May
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด
(มหาชน) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งถังสำรองน้ำ ถังดักไขมัน 22 May
เชียงใหม่ จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เชียงใหม่ จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ครั้งที่ 29 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) – 22 May
ปลัดแรงงาน แถลงข่าวจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ปลัดแรงงาน แถลงข่าวจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ครั้งที่ 29 สร้างเวทีให้คนรุ่นใหม่ประชันความสามารถ – นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน แถลงว่า 10 May
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาทักษะช่างเครื่องช่วยคนพิการ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาทักษะช่างเครื่องช่วยคนพิการ
ร่วมออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 161 จังหวัดราชบุรี – โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ 29 Mar
อธิบดีกพร. ลุยเมืองปากน้ำ ตรวจเยี่ยมความพร้อมสนามแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
อธิบดีกพร. ลุยเมืองปากน้ำ ตรวจเยี่ยมความพร้อมสนามแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ครั้งที่ 29 – นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยหลังจากการตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานที่ว่า 23 Mar
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
2 มีนา เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2566 – สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 03 Mar
ยกระดับฝีมือ พัฒนาศักยภาพช่างเครื่องช่วยคนพิการ
ยกระดับฝีมือ พัฒนาศักยภาพช่างเครื่องช่วยคนพิการ
ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ – และร่วมกิจกรรมการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ 27 Feb
สพร.19 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สพร.19 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
ปี 2566 – ได้แก่ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนแม่อายวิทยาคม โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 16 Feb
สพร. 32 จันทบุรี ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สพร. 32 จันทบุรี ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา – 16 Feb
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน16 นครปฐม
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน16 นครปฐม
บูรณาการภาคการศึกษา เตรียมความพร้อมแรงงานรุ่นใหม่ เพื่อรองรับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 03 Feb
สพร.32 จันทบุรี จัดฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล
สพร.32 จันทบุรี จัดฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล
รุ่นที่ 3/2566 – โดยมีนายทวีศักดิ์ เทพรัศมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ณ 30 Jan
สพร. 32 จันทบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
สพร. 32 จันทบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขานักคัด 30 Jan
สพร. 32 จันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดจันทบุรี
สพร. 32 จันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. 2565 - 2570 ครั้งที่ 1/2566 – โดยจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2565 - 2570 30 Jan
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ลงนาม MOU ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา 30 Jan
สพร. 32 จันทบุรี จัดฝึกอบรม หลักสูตร
สพร. 32 จันทบุรี จัดฝึกอบรม หลักสูตร
การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ – 30 Jan
สพร. 32 จันทบุรี ดำเนินการจัดสัมมนา
สพร. 32 จันทบุรี ดำเนินการจัดสัมมนา
เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับสถานประกอบกิจการในจังหวัดจันทบุรี – 30 Jan
พัฒนาฝีมือแรงงานโคราชจับมือ มทร.อีสาน
พัฒนาฝีมือแรงงานโคราชจับมือ มทร.อีสาน
ร่วมขับเคลื่อนการเพิ่มทักษะ ให้แรงงานทุกระดับให้สอดคล้องกับจุดเน้นของจังหวัดนครราชสีมา – 18 Jan
ผอ.สพร 45 กระบี่ พบประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่
ผอ.สพร 45 กระบี่ พบประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่
เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน – จากการหารือพบว่าสถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ยังไม่พบการขาดแ 18 Jan
Up Skill แรงงานในสถานประกอบกิจการ
Up Skill แรงงานในสถานประกอบกิจการ
พัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีชั้นสูง และหุ่นยนต์ เสริมสมรรถนะแรงงานรองรับการทำงานในอนาคต – นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ 16 Jan
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
เร่งผลิตแรงงานคุณภาพเข้าทำงาน ขานรับสัญญาณภาคธุรกิจบริการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ – 16 Jan