สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

คณะผู้บริหารบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ ประเทศไทย จำกัด นำโดยคุณวิรุฬห์ กังวาลโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ คุณสุรชัย วงศ์สวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ให้การต้อนรับ คุณชาติวุฒิ ทองกันผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 จังหวัดสมุทรปราการ และคุณวีระพงษ์ วงษ์ชาดี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญพิเศษ คณะเจ้าหน้าท

เยี่ยมชม อีมิแน้นท์แอร์

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ๑๕:๔๙