โรงพยาบาลนครพิงค์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: รพ.ลานนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน ร่วมกับ รพ.นครพิงค์

๑๗ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๔:๒๒

กรุงเทพฯ-17 เม.ย.-โรงพยาบาลลานนา นพ.ธีระยุทธ นิยมกุล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา พร้อมทีมหัวหน้าแผนก ให้การต้อนรับ นพ. ธำรง หาญวงค์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้เข้ามาศึกษาดูงาน พร้อมกับแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของงานกองทุนประกันสังคม และกองทุนทดแทน

ภาพข่าว: โรงแรมดุสิตดีทู และดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ ร่วมทำกิจกรรมดีๆ ตะกร้าบุญ ที่โรงพยาบาลนครพิงค์

๑๘ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๔๗

กรุงเทพฯ-18 ม.ค.-โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ ตะกร้าบุญ โรงแรมดุสิตดีทู และโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ นำโดยทีมคุณทัชช ฤทธิมัต (ผู้จัดการทั่วไป) พร้อมพนักงานทั้งสองโรงแรมร่วมกันนำอาหารและน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยและญาติผู้มาดูแล ในโครงการตะกร้าบุญ ของโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

ภาพข่าว: โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคโครงการ 1 น้ำใจปันให้ผู้ยากไร้

๒๑ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๐:๑๖

กรุงเทพฯ-21 ก.ย.-โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ พลตรีนายแพทย์นิวัฒน์ บุญยืน (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ และรองประธาน คณะผู้บริหารกลุ่ม 4 ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ มอบเงินบริจาคในโครงการ 1 น้ำใจปันให้ผู้ยากไร้ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ป่วยยากไร้เป็นเงินจำนวน 211,750 บาท

ภาพข่าว: โรงพยาบากลกรุงเทพเชียงใหม่ ฉลองครบรอบ 1 ปี

๑๐ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๑๖

กรุงเทพฯ-10 ก.ค.-โรงพยาบากลกรุงเทพเชียงใหม่ พลตรีนายแพทย์นิวัฒน์ บุญยืน (ที่ 5 จากซ้าย) รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 4 ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ให้เกียรติ เป็นประธานในงานฉลองครบรอบ 1 ปี และแถลงข่าวโครงการ 1 น้ำใจปันให้ผู้ยากไร้

ภาพข่าว: ปฏิบัติการฝึกซ้อมเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน เขตภาคเหนือ

๒๖ พ.ย. ๒๐๑๔ ๒๑:๐๘

กรุงเทพฯ-26 พ.ย.-แมสคอท คอมมิวนิเคชั่น นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพลตรีนายแพทย์นิวัฒน์ บุญยืน รองประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ และนายแพทย์ธรณี กายี

รพ.นครพิงค์ศึกษาพบมารดารับการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส่งผลทารกเกิดภาวะตัวเหลืองน้อยกว่ากลุ่มมารดา-ทารกได้รับการดูแลตามปกติ

๒๕ มี.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๒๖

กรุงเทพฯ-25 มี.ค.-สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล น.ส.ปัณฑิตา ศรีจันทร์ดร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง ผลของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต่ออาการตัวเหลืองของทารกแรกเกิด ใน 48 ชั่วโมงแรกหลังคลอด ในงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 15 เมื่อเร็วๆนี้ว่า

สถานพยาบาลนอกสังกัดกทม. พร้อมให้บริการเบิกจ่ายตรงเพิ่มเติม

๑๑ พ.ย. ๒๐๐๙ ๑๔:๔๑

กรุงเทพฯ-11 พ.ย.-กองประชาสัมพันธ์ กทม. นายปรีชา สุขสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กทม. แจ้งว่า สถานพยาบาลนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมให้บริการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครให้แก่สถานพยาบาลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ เพิ่มอีกจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลหนองบัว จ.นครสวรรค์ 2.