ข่าวประชาสัมพันธ์ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ | newswit

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
ส่งเสริมเยาวชนไทย รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน – 27 Sep
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี เดินหน้าจัดโครงการ
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี เดินหน้าจัดโครงการ
TCCC CARAVAN มอบความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชและความเข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ย 06 Sep
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดกิจกรรม
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดกิจกรรม
ทีมช่างเพื่อน้องประจำปี 2566 –   29 Aug
บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบทุนการศึกษาประจำปี
บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบทุนการศึกษาประจำปี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง – 24 Aug
บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สนับสนุนประเพณีไทยในชุมชน
บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สนับสนุนประเพณีไทยในชุมชน
ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี – 07 Aug
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดโครงการสวนสวยกินได้ปีที่
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดโครงการสวนสวยกินได้ปีที่
7 เดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร และการใช้ปุ๋ยเคมีที่ถูกต้องให้กับเยาวชนไทย – 18 Jul
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
ร่วมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน – 14 Jul
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี สนับสนุนพันธกิจองค์กรฯ
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี สนับสนุนพันธกิจองค์กรฯ
ร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตให้กัน – 23 Jun
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ส่งมอบ เสวียนรักษ์โลก
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ส่งมอบ เสวียนรักษ์โลก
ให้กับวัดในชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – 15 May
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
จัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 51 – ซึ่งผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 03 May
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สนับสนุนการประชุมวิชาการ
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สนับสนุนการประชุมวิชาการ
เสริมพลังกาย สร้างพลังความรู้ สู่สุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ – 31 Mar
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ฉลองครบรอบ
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ฉลองครบรอบ
50 ปี จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนในชุมชน – 30 Mar
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ฉลองครบรอบ
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ฉลองครบรอบ
50 ปี มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม จัดกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม ส่งมอบให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม – 10 Mar
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี รับรางวัล
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี รับรางวัล
Healthy Organization Award ประจำปี – 22 Feb
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดงานส่งเสริมความปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดงานส่งเสริมความปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
– ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน 22 Feb
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี
2566 ให้โรงเรียนในชุมชนรอบโรงงาน – 30 Jan
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สานต่อโครงการทีมช่าง
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สานต่อโครงการทีมช่าง
TCCC เพื่อน้อง สนับสนุนความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้กับสถานศึกษา – 16 Jan
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตร
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ – 06 Jan
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ มอบปฏิทินประจำปี
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ มอบปฏิทินประจำปี
2566 แก่หน่วยงานกองอาสารักษาดินแดนฯ – 28 Nov
บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สานต่อพระพุทธศาสนา
บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สานต่อพระพุทธศาสนา
สนับสนุนประเพณีในชุมชน ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีประจำปี – 10 Nov
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดโครงการ
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดโครงการ
TCCC CARAVAN เดินหน้ามอบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปุ๋ยและธาตุอาหารในดิน 17 Oct
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี รับประกาศเกียรติคุณ
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี รับประกาศเกียรติคุณ
ระดับทองแดง สนับสนุนการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ – 17 Oct
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี เปิดโรงงานต้อนรับ
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี เปิดโรงงานต้อนรับ
กรมการค้าภายในและคณะ เยี่ยมชมคลังสินค้า – 17 Oct
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ภูมิใจรับรางวัลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ภูมิใจรับรางวัลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตอกย้ำความสำเร็จการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 – 03 Oct
บมจ.ไทยเซ็นทรัล จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
บมจ.ไทยเซ็นทรัล จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
ส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนในชุมชน – โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ Sep 2022