ข่าวประชาสัมพันธ์ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ | newswit

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – 13 Jun
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกิจกรรมการประเมินผลงานกลุ่มยุวเกษตรดีเด่น
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกิจกรรมการประเมินผลงานกลุ่มยุวเกษตรดีเด่น
ส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะด้านการเกษตรให้เยาวชน – 05 Jun
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ส่งมอบผ้าโพกผมแก่ผู้ป่วยมะเร็ง
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ส่งมอบผ้าโพกผมแก่ผู้ป่วยมะเร็ง
เพื่อเสริมความมั่นใจและเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วย – 17 May
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี รับใบประกาศเกียรติคุณจากไปรษณีย์ไทย
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี รับใบประกาศเกียรติคุณจากไปรษณีย์ไทย
สนับสนุนแคมเปญ reBOX เปลี่ยนของที่ใช้แล้วให้เป็นสิ่งของที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม – 07 May
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี สืบสานประเพณีไทย
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี สืบสานประเพณีไทย
ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ – 29 Apr
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
จัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 52 – 17 Apr
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในชุมชน – 02 Apr
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีร่วมพิธีเปิด
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีร่วมพิธีเปิด
โครงการชุมชนเกษตรเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา – 20 Mar
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกับโครงการเหลือ-ขอ
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกับโครงการเหลือ-ขอ
ส่งมอบของบริจาคให้เด็กด้อยโอกาสในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น – 04 Mar
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
รับเกียรติบัตร โรงงานสีขาว ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน – 20 Feb
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกิจกรรม
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกิจกรรม
ปฏิทินเก่า เราขอ มอบปฏิทินใช้แล้ว แก่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา 13 Feb
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ภูมิใจรับรางวัล
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ภูมิใจรับรางวัล
สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข – 31 Jan
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
ส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนในชุมชน – 15 Jan
บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สานต่อพระพุทธศาสนา
บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สานต่อพระพุทธศาสนา
สนับสนุนประเพณีในชุมชน ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีประจำปี – 22 Dec
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมโครงการไปรษณีย์
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมโครงการไปรษณีย์
reBOX รณรงค์รีไซเคิลกล่องกระดาษ สร้างประโยชน์คืนสังคม – 01 Dec
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดงานฉลองครบรอบ
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดงานฉลองครบรอบ
50 ปี ขอบคุณพันธมิตร มุ่งมั่นยืนเคียงข้างเกษตรกรไทย – ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 50 ปี 23 Nov
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกับตำบลคลองสะแก
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกับตำบลคลองสะแก
อำเภอนครหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ – 01 Nov
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดโครงการเพิ่มข้าว
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดโครงการเพิ่มข้าว
และส่งมอบข้าวสารให้แก่โรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันเด็ก – 16 Oct
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ภูมิใจรับรางวัล
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ภูมิใจรับรางวัล
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม – 09 Oct
บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
ส่งเสริมเยาวชนไทย รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน – 27 Sep
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี เดินหน้าจัดโครงการ
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี เดินหน้าจัดโครงการ
TCCC CARAVAN มอบความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชและความเข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ย 06 Sep
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดกิจกรรม
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดกิจกรรม
ทีมช่างเพื่อน้องประจำปี 2566 –   29 Aug
บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบทุนการศึกษาประจำปี
บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบทุนการศึกษาประจำปี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง – 24 Aug
บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สนับสนุนประเพณีไทยในชุมชน
บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สนับสนุนประเพณีไทยในชุมชน
ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี – 07 Aug
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดโครงการสวนสวยกินได้ปีที่
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดโครงการสวนสวยกินได้ปีที่
7 เดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร และการใช้ปุ๋ยเคมีที่ถูกต้องให้กับเยาวชนไทย – 18 Jul