บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ฉลองครบรอบ 50 ปี มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม จัดกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม ส่งมอบให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม

10 Mar 2023

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ จัดกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม ในโครงการ TCCC WE CARE ซึ่งมีคุณพาณี ตรีคุณา เป็นวิทยากรมามอบความรู้และสอนวิธีการเย็บเต้านมเทียมให้แก่พนักงานจิตอาสาภายในองค์กร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งมอบเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยสามารถนำไปใช้และมีความมั่นใจในการดำรงชีวิตมากขึ้น กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของบริษัทฯ และเป็นพันธกิจที่บริษัทฯมุ่งเน้นการเอาใจใส่ต่อสังคม ซึ่งบริษัทฯให้ความสำคัญตลอดมา

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ฉลองครบรอบ 50 ปี มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม จัดกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม ส่งมอบให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม