บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ฉลองครบรอบ 50 ปี จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนในชุมชน

30 Mar 2023

ว่าที่ร้อยตรีจิรชัย สาฤาษี ผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุนการผลิต บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ และพนักงานจิตอาสาจากโรงงานนครหลวง จัดการแข่งขัน "เอแม็ท ซูโดกุ ครั้งที่ 7" โดยในครั้งนี้มีโรงเรียนในชุมชนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดละมุด โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ โรงเรียนวัดบ้านดาบ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ และโรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) ซึ่งผลการแข่งขันประเภทเอแม็ท ชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนวัดบ้านดาบ และผลการแข่งขันประเภทซูโดกุ ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมทางด้านการศึกษาของนักเรียนในชุมชน ซึ่งบริษัทฯให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ฉลองครบรอบ 50 ปี จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนในชุมชน