โรงแรมมิราเคิล ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ก.เกษตรฯ กษ.นำทัพขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ

๒๔ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๐๕

กรุงเทพฯ-24 เม.ย.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำทัพหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อน เกษตรอัจฉริยะ พร้อมระดมสมองครั้งแรกในไทย ขนเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในแปลงเรียนรู้ 6 พืช จัดการฐานข้อมูล Big Data มุ่งวางRoadmap เกษตรอัจฉริยะ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(30 พฤศจิกายน 2561)

๓๐ พ.ย. ๒๐๑๘ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-30 พ.ย.-อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. ส.อ.ท. จัดงานเสวนาการจัดการขยะ สู่ทรัพยากรล้ำค่า ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต 09.00 น. ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดงานเสวนา INNOVATION CAPABILITY FORUM : BOOST INNOVATION SPIRIT TO THE FUTURE S-CURVE

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(30 พฤศจิกายน 2561)

๒๙ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-29 พ.ย.-อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. ส.อ.ท. จัดงานเสวนาการจัดการขยะ สู่ทรัพยากรล้ำค่า ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต 09.00 น. ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดงานเสวนา INNOVATION CAPABILITY FORUM : BOOST INNOVATION SPIRIT TO THE FUTURE S-CURVE