โรงแรมมิราเคิล ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ก.แรงงาน แถลงข่าวมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

๑๘ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๑๕

กระทรวงแรงงาน แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ วันจันทร์ที่ 22 มีนาคมนี้ ณ โรงแรมมิราเคิล เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มุ่งกระตุ้นให้นายจ้างขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ลูกจ้างนายไพโรจน์

สนพ.จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ EEC

๐๔ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๔๕

วันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

กระทรวงเกษตรฯ เปิดเวทีสัมมนา YEAR END SEMINAR 2019 สืบสานศาสตร์พระราชา บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม เน้นคุณภาพงานวิจัยด้านการผลิตพืช

๒๖ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๔๘

กรุงเทพฯ-26 ก.ย.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา YEAR END SEMINAR 2019 กรมวิชาการเกษตร ภายใต้แนวคิด สืบสานศาสตร์พระราชา บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ว่า ในปี 2562

ดีป้า ปลื้ม 65 ชีวิต สำเร็จหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรุ่นที่ 1

๒๓ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๔๗

กรุงเทพฯ-23 ก.ย.-A8(Thailand) โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร - บรรยากาศการอบรมวันสุดท้ายของหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Young Digital CEO) รุ่นที่ 1 ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เป็นไปอย่างครึกครื้น การอบรมวันนี้มาพร้อมแนวคิด Thailand's

สพฉ. จับมือการบินพลเรือน ฯ รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน นอกเขตสนามบิน ด้วยเฮลิคอปเตอร์

๒๘ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๒๙

กรุงเทพฯ-28 ส.ค.-สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือ การบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ บูรณาการการบังคับใช้กฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน และพ.ร.บ.การเดินอากาศ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยผู้ป่วยฉุกเฉิน

สดช. จัดสัมมนาเผยแพร่พิมพ์เขียวแพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลระดับประเทศ ดึงหน่วยงานภาครัฐร่วมบูรณาการ หวังให้ไทยเกิดเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบ

๒๑ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๑:๔๓

กรุงเทพฯ-21 พ.ค.-เอ็นไอ.คอม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จัดการสัมมนาเผยแพร่พิมพ์เขียวแพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลระดับประเทศ (National Data Exchange Platform Blueprint) วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 16.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

ภาพข่าว ก.เกษตรฯ ขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ

๒๔ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๑๘

กรุงเทพฯ-24 เม.ย.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเกษตรอัจฉริยะ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีด้านต่าง

ก.เกษตรฯ กษ.นำทัพขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ

๒๔ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๐๕

กรุงเทพฯ-24 เม.ย.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำทัพหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อน เกษตรอัจฉริยะ พร้อมระดมสมองครั้งแรกในไทย ขนเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในแปลงเรียนรู้ 6 พืช จัดการฐานข้อมูล Big Data มุ่งวางRoadmap เกษตรอัจฉริยะ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว: งานวันสตรีสากล และพิธีมอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2562

๑๓ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๒๘

กรุงเทพฯ-13 มี.ค.-ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด งานวันสตรีสากล และ พิธีมอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ก.แรงงาน จัดงานวันสตรีสากล 62 ภายใต้แนวคิด แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ

๑๑ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๓๑

กรุงเทพฯ-11 มี.ค.-กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดงาน วันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2562 ภายใต้แนวคิด แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ โดยมีพิธีมอบโล่รางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่น จำนวน 7 สาขา รวม 26 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรีทำงานที่มีผลงานดีเด่นด้านแรงงาน ณ ห้องมิราเคิล

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เศรษฐกิจการเกษตรปี 62

๒๑ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๒๘

กรุงเทพฯ-21 ธ.ค.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 ในหัวข้อ โลกเปลี่ยน เกษตรปรับ เกษตรกรปรับเปลี่ยน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เศรษฐกิจการเกษตรปี 62

๒๑ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๑๐

กรุงเทพฯ-21 ธ.ค.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 ในหัวข้อ โลกเปลี่ยน เกษตรปรับ เกษตรกรปรับเปลี่ยน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(30 พฤศจิกายน 2561)

๓๐ พ.ย. ๒๐๑๘ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-30 พ.ย.-อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. ส.อ.ท. จัดงานเสวนาการจัดการขยะ สู่ทรัพยากรล้ำค่า ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต 09.00 น. ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดงานเสวนา INNOVATION CAPABILITY FORUM : BOOST INNOVATION SPIRIT TO THE FUTURE S-CURVE

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(30 พฤศจิกายน 2561)

๒๙ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-29 พ.ย.-อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. ส.อ.ท. จัดงานเสวนาการจัดการขยะ สู่ทรัพยากรล้ำค่า ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต 09.00 น. ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดงานเสวนา INNOVATION CAPABILITY FORUM : BOOST INNOVATION SPIRIT TO THE FUTURE S-CURVE

U Lease เตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์มเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ออนไลน์ครั้งแรกของประเทศไทย 8 พย. นี้ ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล

๐๗ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๔:๓๗

กรุงเทพฯ-7 พ.ย.-เมพขิงขิง สิ้นสุดการรอคอย สำหรับสตาร์ทอัพรายหนึ่ง ซึ่งเคยฝากผลงานไว้บนเวที Fintech Challenge 2017 เมื่อปีที่ผ่านในนามชื่อทีม Moto Punk ซึ่งสามารถผ่านด่านการประกวดรอบคัดเลือกจากทั่วประเทศ จนสามารถเข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้ายและคว้าอันดับที่สี่ในการโหวตจากผู้ชมในงานและคนทางบ้านได้

ห่มใจคลายหนาว ในงาน All For Love 44

๑๑ ต.ค. ๒๐๑๘ ๐๙:๒๙

กรุงเทพฯ-11 ต.ค.-โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จัดงาน All For Love 44 ในวันอาทิตย์ ที่ 18 พ.ย. ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น. ตอบโจทย์ทุกคู่รักในราคาที่เอื้อมถึงด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ!! ลดแลกแจกแถมโดยไม่ต้องลุ้น หลากหลายสไตล์การจัดงานที่ตอบสนองทุกความต้องการ

ภาพข่าว: ยกระดับคุณภาพการผลิตครู

๒๘ ก.ย. ๒๐๑๘ ๐๘:๔๕

กรุงเทพฯ-28 ก.ย.-โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ในการยกระดับคุณภาพการผลิตครูในยุค Thailand 4.0 จัดโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ณ ห้องจูปิเตอร์

กระทรวงเกษตรฯ มุ่งพัฒนาบุคลากรให้ทำงานวิจัยแบบบูรณาการครบวงจรตลอดห่วงโซ่การผลิต หวังพัฒนาสู่เกษตร 4.0

๒๗ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๔:๒๖

กรุงเทพฯ-27 ก.ย.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดสัมมนา Year End Seminar 2018 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 28 กันยายน 2561 ภายใต้แนวคิด น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนางานวิจัย นำสู่เกษตรไทย 4.0 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ว่า

ภาพข่าว: ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ

๒๖ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๕๑

กรุงเทพฯ-26 ก.ย.-โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น บุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด จัดโดย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ