'CV' เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)

06 Feb 2023

นางนฤมล ศักดิ์สิทธิเสรีกุล (ซ้าย) กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV ในฐานะตัวแทนโรงไฟฟ้าโคลเวอร์ พิษณุโลก เข้ารับมอบรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากชีวมวล (Biomass VSPP) โดยมี นายจุลพงษ์ ทวีศรี (ขวา) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุม Venus ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

'CV' เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)