ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ | newswit

NPS สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
NPS สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ – Sep 2022
NPS จัดกิจกรรมส่งความสุขมื้อกลางวัน
NPS จัดกิจกรรมส่งความสุขมื้อกลางวัน
โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ – Aug 2022
NPS สนับสนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์
NPS สนับสนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์
เสริมศักยภาพด้านทรัพยากรทางการศึกษา – Mar 2022
ภาพข่าว: NPS จิตอาสาพัฒนาชุมชน
ภาพข่าว: NPS จิตอาสาพัฒนาชุมชน
ปรับปรุงถนนในโรงเรียน ถวายเป็นพระราชกุศล ร.10 – Jul 2018
ภาพข่าว: NPS พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ภาพข่าว: NPS พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
สนับสนุนเครื่องทำน้ำเย็นแก่โรงเรียน – Jun 2017
ภาพข่าว: NPS (เอ็นพีเอส) พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ภาพข่าว: NPS (เอ็นพีเอส) พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
สนับสนุนระบบประปาภายในโรงเรียน – Feb 2016
ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ จัดกิจกรรม “A to a” สอนภาษาจีนน้องในชนบท –
ภาพข่าว: “เอ็นพีเอส” ส่งเสริมความรู้ทางการเกษตรและโภชนาการเยาวชน
ภาพข่าว: “เอ็นพีเอส” ส่งเสริมความรู้ทางการเกษตรและโภชนาการเยาวชน
จัด“โครงการผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน” – Jun 2015
ภาพข่าว: เอ็น พี เอส เปิดบ้านต้อนรับเยาวชนศึกษาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าสะอาด CFB – กรุงเทพฯ--18 มิ.ย.--เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็น พี เอส เปิดบ้านต้อนรับเยาวชนจากโรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ และโรงเรียนบ้านหนองเหียง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าต้นแบบเอ็นพีเอส ที่มีกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตไฟฟ้า โดยเลือกใช้หม้อไอน้ำแบบ Circulating Fluidized Bed หรือ CFB