ภาพข่าว: NPS รณรงค์ให้เยาวชนรู้คุณค่าทรัพยากรน้ำ

01 Aug 2016
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้นำด้านพลังงานทดแทนจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จำกัด จัดกิจกรรม "รณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า" ณ โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ ต.เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา โดยการประกวดคำขวัญและวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษา เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักในการใช้ทรัพยากรน้ำในโรงเรียนและชุมชนอย่างรู้คุณค่า
ภาพข่าว: NPS รณรงค์ให้เยาวชนรู้คุณค่าทรัพยากรน้ำ