ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนผู้สูงอายุ | newswit

วิทย์แพทย์ ม.พะเยา หลักสูตรโภชนาการลงพื้นที่
วิทย์แพทย์ ม.พะเยา หลักสูตรโภชนาการลงพื้นที่
ให้ความรู้กำหนดอาหารเพื่อสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุ – หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 22 Mar
สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน Jul 2022
น่าน-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
น่าน-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
พัฒนาทักษะผู้สูงอายุ หลักสูตร การจัดดอกไม้แห้งในเชิงพาณิชย์ – Jun 2021
สสส. ร่วมกับ ม. มหิดล เปิดตัว
สสส. ร่วมกับ ม. มหิดล เปิดตัว
หลักสูตรวัยเพชรรู้เท่าทันสื่อ – ที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Oct 2020
ม.มหิดล เปิดตัว หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ
ม.มหิดล เปิดตัว หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ
เตรียมใช้สอนในโรงเรียนผู้สูงอายุกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ – องค์การอนามัยโลก (WHO) เสนอกรอบแนวคิด Active Aging Oct 2020
ม.มหิดล จัดทำคู่มือผู้สูงอายุรู้เท่าทันสื่อ เตรียมใช้ในหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศ – ปัจจุบันพบว่าโลกของผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงไปตามโลกยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมอยู่ตลอดเวลา โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่เข้าสู่โลกออนไลน์เพื่อเติมเต็มชีวิตที่ขาดหายไป     ผู้สูงอายุในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียโดยรู้ไม่เท่าทัน โดยสื่อที่ผู้สูงอายุใช้งานมากที่สุด ได้แก่ Line และ Facebook
ภาพข่าว: สนพ. อำนาจเจริญ ร่วมกับ
ภาพข่าว: สนพ. อำนาจเจริญ ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ – Dec 2019
ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ มูลนิธิอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย
ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ มูลนิธิอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย
จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์สังคมไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์” ครั้งที่ 10 – ดร.ชรีย์พร ภูมา May 2019
ราชภัฏโคราช ส่งความสุขสร้างรอยยิ้มมอบสัมฤทธิบัตรวัยเก๋า
ราชภัฏโคราช ส่งความสุขสร้างรอยยิ้มมอบสัมฤทธิบัตรวัยเก๋า
– นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ประธานสโมสรวอลเลย์บอล นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Oct 2018
ธรรมศาสตร์ เปิดห้องเรียน “โรงเรียนผู้สูงอายุ”
ธรรมศาสตร์ เปิดห้องเรียน “โรงเรียนผู้สูงอายุ”
ส่งเสริมความรู้รองรับเอจจิ้งโซไซตี้ พร้อมเตรียมเปิดหลักสูตร “รีเทรนนิ่ง” รับยุทธศาสตร์ชาติ – ผศ.ดร.ศุภชัย Jul 2018
มธ. จัดแถลงข่าวเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมหลักสูตรรีเทรนนิ่ง ได้ปริญญาอีกครั้งหลังอายุ 60 –
เปิดต้นแบบ “โรงเรียนผู้สูงอายุ”
เปิดต้นแบบ “โรงเรียนผู้สูงอายุ”
จังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาสุขภาพจิต-กาย คนสูงวัยใช้ชีวิตเต็มศักยภาพ – คาดการณ์กันว่า ในปี 2573 จะมีจำนวนผู้สูงอายุ Jul 2018
ราชภัฏโคราช จับมือ อบต. โนนทองหลาง
ราชภัฏโคราช จับมือ อบต. โนนทองหลาง
สร้างความสุข เพิ่มพูนรอยยิ้ม ให้แก่ สว.วัยเก๋า – การจัดโครงการครั้งนี้ Jun 2018
ราชภัฏโคราช จับมือ 3 หน่วยงานรัฐ
ราชภัฏโคราช จับมือ 3 หน่วยงานรัฐ
มอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตใหม่วัยเก๋า รุ่นที่ 2 – โรงเรียนผู้สูงอายุหนองพลวงอุดมสุข May 2018
ถอดบทเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์
ถอดบทเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์
เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ – นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย Apr 2018
ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ มูลนิธิอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย
ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ มูลนิธิอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย
จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์สังคมไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์” – ดร.นเรศ ดำรงชัย Feb 2018
หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุท่าชนะ
หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุท่าชนะ
เสริมศักยภาพคนสูงวัยใจเป็นสุข – แม้วัยวุฒิจะสูงขึ้นแต่ผู้สูงวัยในเขตเทศบาลตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ Jul 2017
โรงงานยาสูบ เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ
โรงงานยาสูบ เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ
พร้อมรับสังคมผู้สูงวัย – นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ กล่าวว่า May 2017
ภาพข่าว: โรงเรียนผู้สูงอายุ “สร้างสรรค์สังคมไทย
ภาพข่าว: โรงเรียนผู้สูงอายุ “สร้างสรรค์สังคมไทย
ห่างไกลอัลไซเมอร์ ครั้งที่ 8” – Mar 2017
รมว.พม. มอบนโยบาย และมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
รมว.พม. มอบนโยบาย และมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
“ผู้นำโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ” – พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นการจัดการศึกษา Jun 2016
รมว.พม. เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองลาน เป็นแห่งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเตรียมขยายผลเปิดในทุกอำเภอ หวังพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณค่าต่อสังคม – พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุจำนวน ๑๐ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙ ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งถือได้ว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ (Aging Society) อย่างสมบูรณ์ทุกภาคส่วน ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น