ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอดภัย | newswit

ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความห่วงใย จัดกิจกรรม
ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความห่วงใย จัดกิจกรรม
โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 – Feb 2022
ซีพี-เมจิ ห่วงใยสุขภาพน้องๆ จัดกิจกรรม
ซีพี-เมจิ ห่วงใยสุขภาพน้องๆ จัดกิจกรรม
โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโรค – นายวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วย นายธรรมรงค์ Mar 2020
สพฐ. ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตฯ
สพฐ. ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตฯ
จัดอบรมครูทั่วประเทศเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติในโรงเรียน – ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ Jul 2019
ปภ.จัดประชุมหารือกำหนดแนวทางโรงเรียนปลอดภัยในอาเซียน เตรียมพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา – นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า สถานศึกษาเป็นพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ส่งผลให้อาคารเรียนได้รับความเสียหาย ไม่สามารถเปิดการเรียน การสอนได้ตามปกติ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในสถานศึกษา ดังนั้น
ปภ.จัดประชุมหารือกำหนดแนวทางโรงเรียนปลอดภัยในอาเซียน เตรียมพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา – นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า สถานศึกษาเป็นพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ส่งผลให้อาคารเรียนได้รับความเสียหาย ไม่สามารถเปิดการเรียน การสอนได้ตามปกติ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในสถานศึกษา ดังนั้น
องค์การช่วยเหลือเด็ก ร่วมกับ UNICEF
องค์การช่วยเหลือเด็ก ร่วมกับ UNICEF
(องค์การยูนิเซฟ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย Nov 2016
เฟดเอ็กซ์ร่วมกับมูลนิธิเซฟคิดส์ ประเทศไทยเปิดโครงการ “เขตโรงเรียนปลอดภัยแห่งแรกในประเทศไทย”เด็กนักเรียนชั้นประถมกว่า 500 คนในจังหวัดน่านได้รับประโยชน์จากโครงการนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนนี้ – การเปิดโครงการเขตโรงเรียนปลอดภัยเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) ในจังหวัดน่าน ถือเป็นโครงการเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนโครงการล่าสุดที่ได้รับการสนับสนุนโดย
ฟอร์ด ประเทศไทย จัดการฝึกอบรมโครงการ
ฟอร์ด ประเทศไทย จัดการฝึกอบรมโครงการ
“Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ตอน “รถโรงเรียนปลอดภัย ปีที่ 2” – Apr 2014
ภาพข่าว: เปิดการอบรมโครงการ “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ตอน “รถโรงเรียนปลอดภัย” – กรุงเทพฯ--13 ต.ค.--ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ น.ส. ธิดายุทธ์นพเกตุผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรฟอร์ดประเทศไทย(แถวแรกซ้าย) และนางอัจฉรา บัวสมบูรณ์ วันทนียกุลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตวิทยุ-โทรทัศน์ กลุ่มบริษัทแปซิฟิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด(แถวแรกขวา)ร่วมเปิดการอบรมโครงการ “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ตอน
ฟอร์ด ประเทศไทย สานต่อโครงการ “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ตอน “รถโรงเรียนปลอดภัย” ปลูกจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัยแก่พนักงานขับรถโรงเรียน – กรุงเทพฯ--9 ก.ย.--ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ฟอร์ด ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ขับขี่รถสาธารณะซึ่งผู้ขับต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ขับรถรับส่งนักเรียนที่ต้องดูแลชีวิตเยาวชน จึงจัดโครงการ“Driving Skills for Life – ฉลาดขับ
ฟอร์ด ประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว โครงการเพื่อสังคม “Driving Skills for Life –ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ตอน “รถโรงเรียนปลอดภัย” – กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ฟอร์ด ประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ขับขี่รถสาธารณะซึ่งผู้ขับต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ขับรถรับส่งนักเรียนที่ต้องดูแลชีวิตเยาวชน โดยฟอร์ด ประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ.ส.ค.ย้ำ นมโรงเรียนปลอดภัยไม่ใช้นมผง – กรุงเทพฯ--6 ส.ค.--เดอะบิ๊กพอตเตอร์ คอมมิวนิเคชั่น อ.ส.ค.ในฐานะผู้บริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้ความมั่นใจ นมโรงเรียนทั่วประเทศปลอดภัย เรียกความเชื่อมั่นผู้ปกครอง เตือนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมสดแท้ 100% จากกรณีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์นมผงของบริษัทผู้ผลิตนมผงยักษ์ใหญ่จากนิวซีแลนด์ ทำให้ประชาชนผู้ปกครองจำนวนมาก เกิดความวิตกว่าจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพนมโรงเรียนที่ผลิตภายในประเทศหรือไม่
กิจกรรมการวางแผนโรงเรียนปลอดภัย(School Safety Plan) และการฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร (1 วัน) – กรุงเทพฯ--5 ส.ค.--สนง.บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย คณะทำงานโครงการชุมพร้อมรับภัยพิบัติ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ประจำจังหวัดตรัง จัดกิจกรรม “การวางแผนโรงเรียนปลอดภัย(School Safety Plan) และการฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร (1 วัน)” ขึ้น ในวันจันทร์ ที่ 3 – วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2552 ณ
นมโรงเรียนปลอดภัย อย. ห่วงใยหนู – กรุงเทพ-18 ส.ค.--อย. อย. ห่วงใย นมโรงเรียนต้องเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐาน พร้อมให้ความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดติดตามตรวจสอบคุณภาพนมอย่างใกล้ชิด หากพบไม่ได้มาตรฐานจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย ข้อให้ผู้ผลิตใช้นมที่มีคุณภาพดี และจัดทำฉลากให้ถูกต้อง นพ.ศิริวัฒน์ ทิพยธราดล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า อย. ได้รับการร้องเรียนจากโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
เปิดเทอมแล้ว...อาหารในโรงเรียนปลอดภัยหรือยัง – กรุงเทพ--8 มิ.ย.--กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์ เป็นห่วงสุขภาพและความปลอดภัยด้านอาหารของเด็กนักเรียนในโรงเรียน โดยเฉพาะเปิดเทอมปีนี้อากาศร้อนมาก หากการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนไม่ดีพออาจก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารระบาดในกลุ่มนักเรียนได้ง่าย ดร.เรณู โกยสุโข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ในรอบปีที่ผ่านมา โรคอุจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษ