ซีพี-เมจิ ห่วงใยสุขภาพน้องๆ จัดกิจกรรม โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโรค

05 Mar 2020

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโรค กับ ซีพี-เมจิ “การป้องกันโรคทางเดินหายใจ (โควิด-19) และ โรคทางเดินอาหาร” อบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกัน พร้อมวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ห่างไกลโรคอย่างถูกวิธี แก่คณะครูและนักเรียน ในโรงเรียนรอบสถานประกอบการ

ซีพี-เมจิ ห่วงใยสุขภาพน้องๆ จัดกิจกรรม โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโรค

นายวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วย นายธรรมรงค์ แจ้งอรัญญิกผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ นายวิโรจน์ ฐิติวิริยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด นำพนักงานจิตอาสา และบุคลากรจากโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้เรื่องไวรัสโควิด-19 และวิธีการป้องกัน พร้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ห่างไกลไวรัสโควิด-19 อย่างถูกวิธี แก่คณะครูและนักเรียน ในโรงเรียนรอบสถานประกอบการ 5 โรงเรียน จำนวน 1,028 คน ในโครงการ โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโรค กับ ซีพี-เมจิ “การป้องกันโรคทางเดินหายใจ(โควิด-19) และ โรคทางเดินอาหาร” โดยมี นางสมคิด จันขุนทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองครก พร้อมด้วย นางสาวขวัญพนัส ชมภูเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไผ่ นางสาวชญานิน สิริตะนัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจิก นางดัสสนี สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยทองหลาง และ นางสาวพรรณวดี ปามุทา ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ โรงเรียนวัดหนองจิก (บุญมีประชานุกูล) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้ ซีพี-เมจิ ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมและโยเกิร์ตคุณภาพสูงแก่น้องๆ ได้บริโภค เสริมสร้างร่างกายให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงสมวัย เพื่อน้องๆ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป