ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางสะพาน | newswit

PPPGC มอบทุนการศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
PPPGC มอบทุนการศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
– ภายใต้โครงการคืนคนเก่งสู่ พ.ว. ที่มอบทุนการศึกษา จำนวน 74 ทุน ณ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม อำเภอบางสะพานน้อย May 2023
เสริมแกร่งเยาวชนบางสะพานและพื้นที่ใกล้เคียง
เสริมแกร่งเยาวชนบางสะพานและพื้นที่ใกล้เคียง
กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดทวนเข้มความรู้สู่มหา'ลัยออนไลน์ – ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา Dec 2021
กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดทวนความรู้
กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดทวนความรู้
GAT/PAT หนุนเยาวชนบางสะพานก้าวสู่มหาวิทยาลัย – Dec 2020
ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดโครงการ
ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดโครงการ
กลุ่มเหล็กสหวิริยาเติมความฝัน ปันความรู้ ประจำปี 2563 เตรียมความพร้อมเยาวชนบางสะพาน ก่อนสอบ ONET – Feb 2020
ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดโครงการเติมความฝัน
ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดโครงการเติมความฝัน
ปันความรู้ เยาวชนบางสะพานสู่มหาวิทยาลัย – ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มีนักเรียนจากโรงเรียนบางสะพานวิทยา Dec 2018
ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดโครงการ
ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดโครงการ
“เติมความฝัน ปันความรู้” พัฒนาเยาวชนบางสะพานก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย – Mar 2018
ภาพข่าว: SVL Group เปิดตัว “เยาวชนอาสา”
ภาพข่าว: SVL Group เปิดตัว “เยาวชนอาสา”
ส่งต่อการดูแลสุขภาพ ห่างไกลโรงพยาบาล – Jan 2018
เครือสหวิริยาร่วมสนับสนุนกิจกรรม
เครือสหวิริยาร่วมสนับสนุนกิจกรรม
Bike for Dad อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ – Dec 2015
ภาพข่าว: เอสเอสไอร่วมส่งมอบสนามกีฬาอเนกประสงค์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ –
ภาพข่าว: โรงเรียนบางสะพานแผนพัฒนาคว้าทุน 1.2 ล้านบาท กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน รุ่น 3 –