ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดโครงการ "กลุ่มเหล็กสหวิริยาเติมความฝัน ปันความรู้ ประจำปี 2563" เตรียมความพร้อมเยาวชนบางสะพาน ก่อนสอบ ONET

17 Feb 2020
กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม ภายใต้โครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยาเติมความฝัน ปันความรู้ ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนบางสะพาน ก่อนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต (ONET) โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพาน และพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา และโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา เมื่อเร็วๆนี้
ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดโครงการ "กลุ่มเหล็กสหวิริยาเติมความฝัน ปันความรู้ ประจำปี 2563" เตรียมความพร้อมเยาวชนบางสะพาน ก่อนสอบ ONET