โรงเรียนต้นแบบ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ดีป้า จับมือ อินเทล ผุดโครงการ Intel(R) AI for Youth ยกระดับทักษะ AI แก่บุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนของประเทศ

๑๒ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๓:๐๖

ดีป้าร่วมกับอินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่กำลังคนและบุคลากรดิจิทัลของประเทศ ผุดโครงการIntel(R)AI

แฟรงคลินโควีย์ ฯ ประกาศรายชื่อโรงเรียน 3 แห่งในไทย เป็นโรงเรียนต้นแบบผู้นำ (Lighthouse School) ล่าสุดเทียบเคียงสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับโลก

๒๖ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๒๔

คุณฐิติมา วงศ์ชูจิตร ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้นำภาคการศึกษา บริษัท แพคริม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของสถาบัน แฟรงคลินโควีย์ เอ็ดดูเคชัน (FranklinCovey Education) จากสหรัฐอเมริกา

ราชภัฏโคราช ประสานพลังเครือข่ายประถมศึกษา MOU ปฏิรูปการศึกษาชาติ เร่งพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ

๒๘ ต.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๓๖

กรุงเทพฯ-28 ต.ค.-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 25 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2, เขต 5

ซีพีเอฟ สนับสนุนโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ

๐๘ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๑:๐๗

กรุงเทพฯ-8 ต.ค.-ซีพีเอฟ 13 โรงเรียน ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน และ โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี 2562

ภาพข่าว: นครนนท์มอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบลดขยะ

๑๐ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๔๘

กรุงเทพฯ-10 ก.ย.-เทศบาลนครนนทบุรี นครนนท์มอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบจัดการขยะ นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเป็นประธานมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (Nakornnont Zero Waste School Award ) ให้แก่ โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะดีเด่น เพื่อลดปัญหาขยะในสถานศึกษา

สสส. เดินหน้าขยายผลสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมลดอ้วน จากโรงเรียนต้นแบบสู่หลักสูตรพื้นฐาน วางเป้าครอบคลุมทั่วประเทศ

๓๑ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๑:๐๕

กรุงเทพฯ-31 ก.ค.-สสส. โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับสำนักโภชนาการสมวัย สำนักงานบริหารแผนงานอาหารและโภชนาการ โครงการเด็กไทยแก้มใส เครือข่ายคนไทยไร้พุง ชมรมครูการงานอาชีพและเทคโนโลยีกรุงเทพมหานคร

ประกาศผล สสส. เดินหน้าขยายผล สื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมลดอ้วน

๐๗ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๕๗

กรุงเทพฯ-7 มิ.ย.-สสส. โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และเครือข่าย เผยโรงเรียนบ้านขุนประเทศ คว้าสุดยอดโรงเรียนต้นแบบรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

สสส. เดินหน้าขยายผลสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมลดอ้วน

๐๕ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๑๖

กรุงเทพฯ-5 มิ.ย.-สสส. จากโรงเรียนต้นแบบสู่หลักสูตรพื้นฐาน วางเป้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ หวังลดสถิติเด็กอ้วนระยะยาว หลังปีนี้ รร.บ้านขุนประเทศ คว้าสุดยอด รร.ต้นแบบรับถ้วยพระราชทานไปครอง เผยจะลุยงานต่อเนื่องในปีถัดไป โรคอ้วน ภาวะเสี่ยงที่พบได้ทั่วไปในสังคม ปัจจุบันเด็กไทยเกิดภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนแล้ว

สมาคมเพื่อนชุมชน จุดประกายแนวคิดโรงเรียนเชิงนิเวศ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนวัดกรอกยายชา

๒๔ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๕๗

กรุงเทพฯ-24 พ.ค.-นิโอ ทาร์เก็ต เก่งทฤษฎี เชี่ยวชาญการปฏิบัติ บนพื้นฐานความพอเพียง คือวิสัยทัศน์สำคัญของโรงเรียนวัดกรอกยายชา โรงเรียนต้นแบบของสถานศึกษาพอเพียงและโรงเรียนเชิงนิเวศประจำจังหวัดระยอง ซึ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ ตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม

สส. ร่วมกับ อินทรี ส่งเสริมการจัดการขยะให้นักเรียน ในโครงการฉลาดคิดพิชิตขยะ (Think Waste Wise)

๑๒ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๒:๔๒

กรุงเทพฯ-12 ก.พ.-กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด และบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรืออินทรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการฉลาดคิดพิชิตขยะ(think Waste Wise)

เชิญชวนร่วมประกวด Clip VDO Active Healthy Kids for Life

๒๐ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๑๒

กรุงเทพฯ-20 ธ.ค.-กรมพลศึกษา กรมพลศึกษา ขอเชิญคุณครู นักเรียน ชั้นประถม และมัธยมศึกษา จากโรงเรียนทั่วประเทศ มาร่วมสร้างต้นแบบของสุขภาพที่ดี กับการประกวด Clip VDO. โรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนัก และการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย Active Healthy Kids for Life ติดตามรายละเอียดการประกวดได้ที่

เชิญชวนร่วมประกวด Clip VDO Active Healthy Kids for Life

๑๑ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๓๓

กรุงเทพฯ-11 ธ.ค.-สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กรมพลศึกษา ขอเชิญคุณครู นักเรียน ชั้นประถม และมัธยมศึกษา จากโรงเรียนทั่วประเทศ มาร่วมสร้างต้นแบบของสุขภาพที่ดี กับการประกวด Clip VDO. โรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนัก และการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย Active Healthy Kids for Life

สองทีมเยาวชนครองแชมป์ร่วม ในการประกวดหนังสั้น ปตท.สผ. ความรู้สร้างคน พลังงานสร้างชาติ

๒๙ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๒๖

กรุงเทพฯ-29 พ.ย.-ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ประกาศผลผู้ชนะจากโครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ ความรู้สร้างคน พลังงานสร้างชาติ ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช

เปิดโครงการค่าย ป๋วย เรนเจอร์ จูเนียร์ นำเด็กนักเรียน 7 โรงเรียนต้นแบบ ออกสัมผัสธรรมชาติวิถีชีวิตชนบท และเรียนรู้การทำดี ตามปณิธาน ดร.ป๋วย

๑๙ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๒:๔๕

กรุงเทพฯ-19 พ.ย.-มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เปิดโครงการค่าย ป๋วย เรนเจอร์ จูเนียร์ นำเด็กนักเรียน 7 โรงเรียนต้นแบบ ออกสัมผัสธรรมชาติวิถีชีวิตชนบท และเรียนรู้การทำดี ตามปณิธาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ประเดิมอัสสัมชัญ โรงเรียนแรกของ ดร.ป๋วย เมื่อเร็วๆ นี้ ณ

CDG ลุยต่อยอด Code Their Dreams สร้างโรงเรียนนำร่องสอนโค้ดดิ้ง เพิ่มศักยภาพเด็กไทย สู่สมรภูมิการศึกษายุคดิจิทัล

๑๖ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๑:๔๖

กรุงเทพฯ-16 พ.ย.-แอบโซลูท พีอาร์ กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตอกย้ำความสำเร็จโครงการ Code Their Dreams ลงพื้นที่โรงเรียนวัดราชสิงขร สร้างโรงเรียนต้นแบบนำร่องการเรียนการสอน Coding บรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน

CDG ลุยต่อยอด Code Their Dreams สร้างโรงเรียนนำร่องสอนโค้ดดิ้ง เพิ่มศักยภาพเด็กไทย สู่สมรภูมิการศึกษายุคดิจิทัล

๐๘ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๒:๐๗

กรุงเทพฯ-8 พ.ย.-แอบโซลูท พีอาร์ กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตอกย้ำความสำเร็จโครงการ Code Their Dreams ลงพื้นที่โรงเรียนวัดราชสิงขร สร้างโรงเรียนต้นแบบนำร่องการเรียนการสอน Coding บรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน

อีสท์ วอเตอร์ สร้างต้นแบบศูนย์เรียนรู้การบำบัดน้ำเสีย ประกาศผลโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียในโรงอาหาร

๐๗ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๒๒

กรุงเทพฯ-10 ก.ย.-จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก อีสท์ วอเตอร์ ประกาศผลโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียในโรงอาหาร พร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ทั้ง 7 แห่ง ในจังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา และชลบุรี

ซีพีเอฟสนับสนุนรร.ต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศร่วมสร้างอนาคตของชาติมีโภชนาการที่ดี

๓๑ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๐๕

กรุงเทพฯ-31 ส.ค.-ซีพีเอฟ 17 โรงเรียน ในโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และโรงเรียนที่เข้าโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทสนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์

อาคเนย์นำร่องโรงเรียนต้นแบบ สร้างสวนผักอินทรีย์ ส่งเสริมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

๒๒ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๕๗

กรุงเทพฯ-22 ส.ค.-อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันโรคภัยมักย่างกรายเข้ามาหลากหลายรูปแบบโดยไม่ทันตั้งตัว บางครั้งก็ไวพอๆ กับเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลเลยทีเดียว จนผู้คนเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้น หนึ่งในวิธีดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย คือ

ปตท.สผ. ชวนเยาวชนประกวดหนังสั้น ความรู้สร้างคน พลังงานสร้างชาติ ร่วมส่งต่อองค์ความรู้การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่านภาพยนตร์

๒๑ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๓:๕๖

กรุงเทพฯ-21 ส.ค.- บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เชิญเยาวชนร่วมโครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ ความรู้สร้างคน พลังงานสร้างชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช ซึ่งนับเป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นจุดกำเนิดของการสั่งสม องค์ความรู้ในการสำรวจ