เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

นายรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ขวา) ร่วมสนับสนุนโครงการกองทุนศิริราชสู้ภัยภัยโควิด ของศิริราชมูลนิธิ โดยร่วมสมทบทุนเงินบริจาค 200,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี ผศ.นพ. ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการเหรัญ

MSIG ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

๑๗ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๑๖