ข่าวประชาสัมพันธ์เทเลด็อค | newswit

CMC ประกาศแจกชุดตรวจ ATK ให้คนไทยฟรี!
CMC ประกาศแจกชุดตรวจ ATK ให้คนไทยฟรี!
จำนวน 1 ล้านชุดตรวจ รับสิทธิ์ได้ถึง 30 กันยายน 2566 – สำหรับชุดตรวจ ATK ยี่ห้อ Norman เป็นแบบโพรงจมูก 04 Sep
CMC ร่วมกับ Teledoc ส่งความห่วงใยมอบชุดตรวจ
CMC ร่วมกับ Teledoc ส่งความห่วงใยมอบชุดตรวจ
ATK ให้กับมูลนิธิหลวงตาน้อย – 12 Jul
CMC ร่วมกับ Teledoc มอบชุดตรวจ
CMC ร่วมกับ Teledoc มอบชุดตรวจ
ATK ส่งต่อความห่วงใยให้เด็กๆ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ 12 Jul
CMC ร่วมกับ Teledoc สานต่อความห่วงใยทีมแพทย์-พยาบาล
CMC ร่วมกับ Teledoc สานต่อความห่วงใยทีมแพทย์-พยาบาล
มอบชุดตรวจ ATK ให้กับ รพ.ศิริราช – 11 Jul
CMC ร่วมกับ TSN และ Teledoc สานต่อความห่วงใยทีมแพทย์-พยาบาล
CMC ร่วมกับ TSN และ Teledoc สานต่อความห่วงใยทีมแพทย์-พยาบาล
มอบชุดตรวจ ATK ให้กับ รพ.นพรัตนราชธานี – 11 Jul
CMC ร่วมกับ Teledoc สานต่อความห่วงใยทีมแพทย์-พยาบาล
CMC ร่วมกับ Teledoc สานต่อความห่วงใยทีมแพทย์-พยาบาล
มอบชุดตรวจ ATK ให้กับ รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร – 11 Jul
CMC ร่วมกับ TSN และ Teledoc สานต่อความห่วงใยทีมแพทย์-พยาบาล
CMC ร่วมกับ TSN และ Teledoc สานต่อความห่วงใยทีมแพทย์-พยาบาล
มอบชุดตรวจ ATK ให้กับ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ – 11 Jul
CMC ร่วมกับ Teledoc สานต่อความห่วงใยทีมแพทย์-พยาบาล
CMC ร่วมกับ Teledoc สานต่อความห่วงใยทีมแพทย์-พยาบาล
มอบชุดตรวจ ATK ให้กับ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี – 10 Jul
CMC ร่วมกับ Teledoc มอบชุดตรวจ
CMC ร่วมกับ Teledoc มอบชุดตรวจ
ATK ส่งต่อความห่วงใยให้เด็ก ๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น – 10 Jul
CMC นำเข้า ATK เพิ่ม! ช่วยคนไทยราคาเดิม
CMC นำเข้า ATK เพิ่ม! ช่วยคนไทยราคาเดิม
22 บาท ประเมินความต้องการชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน ยังมีต่อเนื่อง – ทั้งนี้ จากการประเมินความต้องการชุดตรวจ ATK Jul 2022
CMC นำเข้า ATK เฟสใหม่ จัดหนักราคาเพื่อคนไทย
CMC นำเข้า ATK เฟสใหม่ จัดหนักราคาเพื่อคนไทย
ชุดตรวจละ 22 บาท – ถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายลงก็ตาม แต่อย่างไรชุดตรวจ ATK Jun 2022
เทเลด็อค ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
เทเลด็อค ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ที่มอบชุดตรวจ ATK สนับสนุนการดำเนินงานของสบยช. – Apr 2022
CMC ร่วมกับ Teledoc ส่งความห่วงใยมอบชุดตรวจ
CMC ร่วมกับ Teledoc ส่งความห่วงใยมอบชุดตรวจ
ATK ให้กับชมรมผู้สูงอายุ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย – ผู้ที่สนใจชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ ATK Mar 2022
CMC ร่วมกับ Teledoc มุ่งสานต่อความห่วงใยทีมแพทย์-พยาบาล
CMC ร่วมกับ Teledoc มุ่งสานต่อความห่วงใยทีมแพทย์-พยาบาล
มอบชุดตรวจ ATK ให้กับรพ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขณะนี้ ยอดบริจาครวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท – ขณะนี้ CMC กับ Mar 2022
CMC ร่วมกับ Teledoc มอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19
CMC ร่วมกับ Teledoc มอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19
แบบ ATK มูลค่ากว่า 1 ล้านบาทให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ – นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ เปิดเผยว่า Feb 2022