ข่าวประชาสัมพันธ์เกษตรทฤษฎีใหม่ | newswit

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดตัวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดตัวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
ปี 67 หมอดินอาสา ต้นแบบทำเกษตรทฤษฎีใหม่ – นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13 May
กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบทั่วภูมิภาค
กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบทั่วภูมิภาค
สร้างอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน สร้างอาชีพ ลดผลกระทบจากโควิด-19 – Nov 2021
กระทรวงเกษตรฯ เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
กระทรวงเกษตรฯ เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มเติม ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 64 พร้อมขับเคลื่อนโครงการฯ – สำหรับโครงการ 1 ตำบล Mar 2021
มกอช. ลงพื้นที่จ.มหาสารคาม แนะนำเกษตรกรปลูกพืชเกษตรอินทรีย์
มกอช. ลงพื้นที่จ.มหาสารคาม แนะนำเกษตรกรปลูกพืชเกษตรอินทรีย์
และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ Smart Farm เกษตรทฤษฎีใหม่ – นายพิศาล พงศาพิชณ์ Mar 2021
ปลัดเกษตรฯ เตรียมเสนอขอทบทวนโครงการ
ปลัดเกษตรฯ เตรียมเสนอขอทบทวนโครงการ
1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (เพิ่มเติม) พร้อมชงเข้า ครม. ต่อไป – ทั้งนี้ Dec 2020
กระทรวงเกษตรฯ เผยผลการรับสมัครโครงการ
กระทรวงเกษตรฯ เผยผลการรับสมัครโครงการ
1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบที่ 1 และ 2 พร้อมเตรียมเปิดรับสมัครรอบที่ 3 โครงการฯ 8 - 22 ตุลาคมนี้ – Oct 2020
สศก. เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สศก. เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหา มหามงคล สืบสาน รักษา ต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง สานต่อโครงการแรงงานคืนถิ่นฯ น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ต้นแบบเกษตรกรไทย Aug 2020
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมลุยโครงการ
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมลุยโครงการ
1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ หลังครม. อนุมัติ – นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Jul 2020
กระทรวงเกษตรฯ เฉลิมพระเกียรติ
กระทรวงเกษตรฯ เฉลิมพระเกียรติ
ร.10 สืบสาน รักษา ต่อยอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง – นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Jul 2020
รมช.มนัญญา ลุยแปลงโคก หนอง นา
รมช.มนัญญา ลุยแปลงโคก หนอง นา
โมเดล มุ่งขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ หนุนอุทัยธานีเมืองตัวอย่างเกษตรปลอดภัย – Jul 2020
รมช.ธรรมนัส ลงศึกษาดูงานต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน
รมช.ธรรมนัส ลงศึกษาดูงานต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน
1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ฟื้นฟูภาคการเกษตรจากผลกระทบไวรัลโควิด - 19 – “จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัลโควิด Jul 2020
สศก. เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ร่วมสืบสาน
สศก. เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ร่วมสืบสาน
รักษา ต่อยอด เปิดตัวโครงการแรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดิน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง – วันนี้ (10 กรกฎาคม 2563) Jul 2020
ปราชญ์เกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปราชญ์เกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ์
ยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ พลิกฟื้นพื้นที่ทำกิน ขยายผลกว่า 90 ครัวเรือน – นายพลเชษฐ์ ตราโช Jun 2020
“ลุงคำมี” ต้นแบบเกษตรกรพอเพียงที่เปี่ยมสุข
“ลุงคำมี” ต้นแบบเกษตรกรพอเพียงที่เปี่ยมสุข
สู้ภัยแล้งสำเร็จ 'ผันตัวจากคนใช้น้ำ-เป็นคนหาน้ำ’ ควบคู่กับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เก็บเกี่ยวผลผลิตสร้างรายได้ทั้งปี – Apr 2020
นครสวรรค์บูรณาการขับเคลื่อนสู่
นครสวรรค์บูรณาการขับเคลื่อนสู่
“เมืองอาหารปลอดภัย” ด้วยภูมิปัญญาชุมชน – หน่วยจัดการ สสส. จ.นครสวรรค์ ภายใต้การสนับสนุนของ Dec 2019
ครบ 3 ปี โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ครบ 3 ปี โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
กษ. ลุยต่อยอดโครงการ สร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกร – จากการติดตามประเมินผลโครงการฯ เกษตรกรตัวอย่าง 2,211 ราย ในพื้นที่ Oct 2019
อดีตทหารช่างผันชีวิตยึด“เกษตรทฤษฎีใหม่”
อดีตทหารช่างผันชีวิตยึด“เกษตรทฤษฎีใหม่”
ปลูกทุกอย่างที่กิน รายจ่ายลด รายได้เพิ่ม ครอบครัวมีสุข – นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า Aug 2019
ก.แรงงาน ติวเข้มเกษตรทฤษฎีใหม่
ก.แรงงาน ติวเข้มเกษตรทฤษฎีใหม่
รับเทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ – นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า Jun 2019
รัฐมนตรีเกษตรฯ ย้ำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริ ในหลวง ร.9 สามารถน้อมนำมาเป็นแนวทางพัฒนาภาคเกษตรไทยให้เข้มแข็งได้ – สำหรับแนวทางการปรับโครงสร้างการผลิตทางเกษตรของไทยนั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานแนวทางไว้ในช่วงที่ได้ทรงงานด้านเกษตรกรรม ตั้งแต่การจัดระบบน้ำชลประทานเพื่อการเกษตร การปรับคุณภาพดินและการเลือกทำการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เรียกว่า
เกษตรฯ สานต่อโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง
เกษตรฯ สานต่อโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง
ปี 2562 – นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินโครงการ "5 May 2019
เปลี่ยนฝันให้เป็นจริง “สร้างฟาร์มออร์แกนิกกับเกษตรกรอินทรีย์อินดี้”
เปลี่ยนฝันให้เป็นจริง “สร้างฟาร์มออร์แกนิกกับเกษตรกรอินทรีย์อินดี้”
ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ – คุณอรุณี พุทธรักษา Mar 2019
ภาพข่าว: เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกลาง
ภาพข่าว: เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกลาง
การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ – Mar 2019
ลงพื้นที่จัดอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
ลงพื้นที่จัดอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 1 – Mar 2019
APIC NRRU จับมือ 33 หน่วยงาน MOU ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ เมืองเกษตรกรรมยั่งยืนอาหารปลอดภัย – ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ภายในได้จัดให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 33 แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร
รมช.กษ.วิวัฒน์ เปิดงาน สู่ฝันของพ่อ
รมช.กษ.วิวัฒน์ เปิดงาน สู่ฝันของพ่อ
สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี – Nov 2018
“รมช.วิวัฒน์” เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“รมช.วิวัฒน์” เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พร้อมร่วมเสวนา “สู่ฝันของพ่อ..สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่” เพื่อขับเคลื่อนการขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ Nov 2018