องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ก.แรงงาน รับด่วน เทรนคนครัวบนเรือ ปี 2563

๑๘ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๑๗

กรุงเทพฯ-18 ต.ค.-กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครฝึกอบรมคนครัวบนเรือทั่วประเทศ ตลอดปี 2563 กว่า 10 รุ่น นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering)

กิจกรรมเสวนา เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย: ทำงานอย่างไร ให้รักษ์โลก (Our Future of Work: Green Jobs for Climate Action) ที่สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ 29 สิงหาคม

๒๐ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๓๙

กรุงเทพฯ-20 ส.ค.-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Environmental Research Institute, Chulalongkorn University : ERIC) ร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนา เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย: ทำงานอย่างไร

ภาพข่าว: อธิบดีกสร. มอบวุฒิบัตรพนักงานตรวจแรงงานใหม่

๒๓ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๓๓

กรุงเทพฯ-23 พ.ค.-กระทรวงแรงงาน นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่พนักงานตรวจแรงงานใหม่ที่ผ่านการอบรมภายใต้โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ณ โรงแรมเดอะ

กสร. เผยข่าวดี เตรียมให้สัตยาบัน ILO 98 ภายในปี 62

๐๖ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๒๘

กรุงเทพฯ-6 ก.ค.-กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยข่าวดี คาดไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ 98 ภายในปี 62 นี้ พร้อมปรับปรุงกฎหมายแรงงานสัมพันธ์รองรับ นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)

กสร. รณรงค์คนรุ่นใหม่ทำงานปลอดภัยและสุขภาพดี

๑๙ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๐:๕๙

กรุงเทพฯ-19 เม.ย.-กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญร่วมงาน คนรุ่นใหม่ทำงานปลอดภัยและสุขภาพดี เนื่องในวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2561 มุ่งสร้างจิตสำนึก ก่อเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ

กสร. จับมือ ILO เพิ่มประสิทธิภาพคุ้มครองลูกจ้างประมงทะเล

๑๔ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๓๕

กรุงเทพฯ-14 มี.ค.-กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ จัดโครงการการอบรมพนักงานตรวจแรงงานระดับสูงภายใต้ โครงการ สิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore Rights Project) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน

ภาพข่าว: ซัมซุง จัดเสวนาหาทางออกให้เด็กไทยในยุคจักรกลอัตโนมัติ

๑๗ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๗:๔๗

กรุงเทพฯ-17 พ.ย.-ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ซัมซุง ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และภาคีด้านการศึกษา จัดเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ ความมั่นคงทางอาชีพและทักษะที่จำเป็นของมนุษย์ในยุคจักรกลอัตโนมัติ งานนี้ได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ Phu Huynh (คนกลาง)

เสวนาทางวิชาการ ความมั่นคงทางอาชีพและทักษะที่จำเป็นของมนุษย์ในยุคจักรกลอัตโนมัติ

๑๐ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๓๑

กรุงเทพฯ-10 พ.ย.-ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ปัจจุบันบทบาทของระบบจักรกลอัตโนมัติ ได้ทวีความสำคัญและเริ่มเข้ามาทำการผลิตและให้บริการแทนที่แรงงานมนุษย์ ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่า แม้การผลิตจะขยายตัวแต่โอกาสการจ้างงานกลับน้อยลง ปรากฎการณ์นี้สอดคล้องกับรายงานการศึกษาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The

กสร.เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ.

๒๐ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๑๑

กรุงเทพฯ-20 ต.ค.-กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจแรงงานเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า

ก.แรงงาน จับมือ ILO ผลักดัน GLP เพิ่มคุณภาพชีวิตลูกจ้างประมงไทย

๓๑ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๕๙

กรุงเทพฯ-31 พ.ค.-กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานร่วมมือองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ผลักดันแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปอาหารทะเลไทย พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

จัดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล มุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ อย่างยั่งยืน

๒๖ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๔:๓๔

กรุงเทพฯ-26 เม.ย.-กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล 28 เมษายนนี้ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างยั่งยืน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187 นายสุเมธ มโหสถ

ก.แรงงาน จับมือองค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) พัฒนา GLP สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีลูกจ้างประมงและอาหารทะเล

๒๑ เม.ย. ๒๐๑๗ ๐๗:๒๗

กรุงเทพฯ-21 เม.ย.-กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศจัดประชุมคณะทำงานโครงการการแก้ไขปัญหารูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงทะเล ประกอบด้วยผู้แทนจากสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการรับงานไปทำที่บ้าน

๐๕ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๒๔

กรุงเทพฯ-5 ม.ค.-โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ สุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการรับงานไปทำที่บ้าน โดยมี มร. เทรุฮิโก เซกิกูชิ ผู้อำนวยการมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น จิตติมา ศรีสุขนาม

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงาน ต้อนรับ 10 ประเทศอาเซียน ร่วมพัฒนา CSR Model on Labour

๒๓ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๓๐

กรุงเทพฯ-23 มี.ค.-โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อปรับปรุงร่างมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานอาเซียน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมีคณะผู้แทนภาครัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง จากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

ภาพข่าว: กอช. บรรยายความมั่นคงทางสังคมแก่คณะตัวแทนจากราชอาณาจักรเนปาล

๒๒ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๑:๔๘

กรุงเทพฯ-22 ก.ย.-กองทุนการออมแห่งชาติ เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะตัวแทนจากประเทศราชอาณาจักรเนปาล นำโดย นางสาวอาภา เชรษฐา คาร์นา (Ms. Aabha Shrestha Karna) เลขานุการ กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน ประเทศราชอาณาจักรเนปาล ซึ่งคณะดังกล่าวได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อศึกษางานด้านความมั่นคงทางสังคม

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(11 มิถุนายน 2558)

๑๑ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-11 มิ.ย.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 10.00 น. - 20.00 น. Healthcare 2015 ณ ศูนย์การประชุมฯ สิริกิติ์ 10.00 น. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จัดงานฉายภาพยนตร์ สั้นรอบสื่อมวลชน การเสวนารวมทั้งตอบคำถาม เนื่องใน วันยุติแรงงานเด็กโลก ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(11 มิถุนายน 2558)

๑๐ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-10 มิ.ย.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 10.00 น. - 20.00 น. Healthcare 2015 ณ ศูนย์การประชุมฯ สิริกิติ์ 10.00 น. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จัดงานฉายภาพยนตร์ สั้นรอบสื่อมวลชน การเสวนารวมทั้งตอบคำถาม เนื่องใน วันยุติแรงงานเด็กโลก ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จัดงานฉายภาพยนตร์สั้นรอบสื่อมวลชน การเสวนารวมทั้งตอบคำถาม เนื่องในวันยุติแรงงานเด็กโลก

๐๓ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๗:๕๔

กรุงเทพฯ-3 มิ.ย.-องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) เนื่องในโอกาสวันยุติแรงงานเด็กโลก (World Day Against Child Labour) ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ขอเรียนเชิญท่านร่วมงานฉายภาพยนตร์สั้นรอบสื่อมวลชนและการเสวนารวมทั้งตอบคำถามเรื่อง

สวท จับมือ ILO รณรงค์ยุติการใช้แรงงานเด็ก

๒๖ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๗:๔๑

กรุงเทพฯ-26 มิ.ย.-สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย สวท จับมือ ILO และจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติการใช้แรงงานเด็ก หวังลดการใช้แรงงานเด็กในพื้นที่ โดยการสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อลดปัญหาการใช้แรงงานเด็กให้น้อยลงได้ เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ภาพข่าว: คุ้มครองแรงงานเด็กต่างชาติ

๐๔ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๙:๕๘

กรุงเทพฯ-4 เม.ย.-โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ จีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาระดับชาติเรื่อง การคุ้มครองแรงงานเด็กและแรงงานเด็กต่างชาติในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งและอาหารทะเล โครงการแก้ปัญหาแรงงานเด็กในกิจการแปรรูปสินค้ากุ้งและอาหารทะเลในประเทศไทย โดยมี คุณหญิงณัฐิกา

โครงการสะพานเสียง จัดงานสัมมนาเพิ่มความรู้ให้เยาวชนไทย เรื่องแรงงานข้ามชาติ

๒๑ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๑:๑๙

กรุงเทพฯ-21 พ.ย.-กลุ่ม UNITE Thailand โครงการสะพานเสียง ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งได้แก่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO), คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ สังคมสำหรับเอเชียแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia

ไอแอลโอ จับมือหน่วยงานด้านโรคเอดส์ในประเทศไทย จัดโครงการ [email protected]

๒๑ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๑:๑๓

กรุงเทพฯ-21 พ.ย.-องค์การแรงงานระหว่างประเทศ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือไอแอลโอ (ILO) ร่วมกับ 3 หน่วยงานหลักคือ สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์, สภากาชาดไทย และโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ได้จัดงาน [email protected] กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้เจ้าของธุรกิจในสถานประกอบการ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(8 กุมภาพันธ์ 2556)

๐๘ ก.พ. ๒๐๑๓ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-8 ก.พ.-อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 09.00 น. กรมการจัดหางาน ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) จัดเสวนาในหัวข้อประสบการณ์/บทเรียนการจดทะเบียน แรงงานต่างด้าวที่ผ่านมา