ข่าวประชาสัมพันธ์หมอกควัน | newswit

เครือซีพีพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือต่อเนื่อง
เครือซีพีพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือต่อเนื่อง
ผนึกกำลังทุกภาคส่วนปกป้องฟื้นฟูป่าต้นน้ำปิง วัง ยม น่าน ร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ – 06 Sep
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่
16 (เชียงใหม่) ร่วมกับ รพ.ลานนา ตรวจสุขภาพฯ ห่วงใย..คนสู้ไฟป่า – 17 May
วช. ผนึกกำลังภาคเอกชน ต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรม
วช. ผนึกกำลังภาคเอกชน ต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรม
Smoke Watch แอปพลิเคชันแจ้งเตือนไฟป่า แก้ปัญหาการเผาในที่โล่งสำหรับภาคเหนือตอนบน – ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง 03 May
สวพส. จับมือ อปท. เร่งป้องกันไฟป่าและแนะแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว
สวพส. จับมือ อปท. เร่งป้องกันไฟป่าและแนะแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว
– สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ดำเนินงานในพื้นที่สูงส่วนใหญ่ของประเทศไทย 27 Apr
มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมบรรเทาปัญหาฝุ่นพิษ
มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมบรรเทาปัญหาฝุ่นพิษ
มอบเงินสนับสนุนโครงการแก้ปัญหาไฟป่าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เชียงใหม่ – 28 Mar
เครือซีพี - มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
เครือซีพี - มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
และมูลนิธิพุทธรักษา มอบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกัน-ดับไฟป่า หนุนภารกิจเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ – เมื่อเร็ว ๆ นี้ 24 Mar
โรงพยาบาลลานนา ร่วมงานเสวนาให้ความรู้เรื่อง
โรงพยาบาลลานนา ร่วมงานเสวนาให้ความรู้เรื่อง
หมอกควันและไฟป่า : สถานการณ์และแนวทางการรับมือ เพื่อความอยู่รอดของชาวเชียงใหม่ – เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 14 Mar
ซีพีเอฟ ร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพดใช้ไถกลบตอซังแทนการเผา
ซีพีเอฟ ร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพดใช้ไถกลบตอซังแทนการเผา
ลดฝุ่น พิชิตหมอกควัน – นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ กล่าวว่า 14 Feb
สกสว.หนุนศึกษาความต้องการในพื้นที่ภาคเหนือ
สกสว.หนุนศึกษาความต้องการในพื้นที่ภาคเหนือ
เร่งแก้ปัญหาหมอกควันและภัยพิบัติด้านอากาศ – ผศ.ชล บุนนาค 09 Jan
อว. เดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจก นำร่อง
อว. เดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจก นำร่อง
สระบุรีแซนด์บ็อกซ์ ต้นแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และ แม่เมาะโมเดล สร้างระบบเมืองน่าอยู่เชิงนิเวศน์ 30 Sep
วช.หนุนนวัตกรรมเตาเผาศพอัจฉริยะ
วช.หนุนนวัตกรรมเตาเผาศพอัจฉริยะ
เพื่อลดปริมาณสารก่อมะเร็งในอากาศ โชว์ผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ที่ผ่านมา – ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง Aug 2022
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่
ขึ้นบินปฏิบัติการบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บ และบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ – ด้านนายรัฐกร Apr 2022
สวพส. นำองค์ความรู้จากโครงการหลวงสู่ชุมชนพื้นที่สูง
สวพส. นำองค์ความรู้จากโครงการหลวงสู่ชุมชนพื้นที่สูง
ลดจุด Hotspot เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ Feb 2022
บี.กริม เรียลเอสเตท สนับสนุน เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
บี.กริม เรียลเอสเตท สนับสนุน เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
ชูพลังงานหมุนเวียน ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน – "โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม Sep 2021
ทส. กำชับ!! เร่งดำเนินการระงับเหตุป้องกันไฟป่าแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
ทส. กำชับ!! เร่งดำเนินการระงับเหตุป้องกันไฟป่าแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
– นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ได้เร่งดำเนินการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้น Mar 2021
เฮงลิสซิ่ง ทำความดีตอบแทนสังคม
เฮงลิสซิ่ง ทำความดีตอบแทนสังคม
เดินหน้าโครงการ อาสาป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ครั้งที่ 1 – นายดนุพล นพสุวรรณ Feb 2021
ฝุ่นพิษ PM 2.5 กลับมาวิกฤต!! อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและดวงตา
ฝุ่นพิษ PM 2.5 กลับมาวิกฤต!! อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและดวงตา
– "นอกจากสถานการณ์ไวรัสอันตรายที่เกิดขึ้นทั่วโลกแล้ว ฝุ่นละอองหรือฝุ่นพิษ PM2.5 Dec 2020
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมมาตรการรับมือสถานการณ์หมอกควัน
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมมาตรการรับมือสถานการณ์หมอกควัน
PM 2.5 เน้นป้องกัน ยับยั้ง แก้ไข และฟื้นฟู – "สำหรับแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมนั้น Nov 2020
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนเครื่องยักษ์ขาววัดฝุ่น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนเครื่องยักษ์ขาววัดฝุ่น
PM2.5 เพื่อติดตั้งในพื้นที่ประสบปัญหาหมอกควัน – Oct 2020
ทส. เปิดเวทีถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
ทส. เปิดเวทีถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
ปี 2563 “รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกำหนดแนวทางแก้ปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน” – May 2020
ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
ปี 2563 กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – โดยโอกาสนี้ May 2020
ทส.ร่วมกับหมู่บ้านเครือข่าย 802
ทส.ร่วมกับหมู่บ้านเครือข่าย 802
หมู่บ้าน ร่วมฟื้นฟูป่าที่ถูกไฟไหม้ทั่วประเทศ – นายอรรถพล  เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ Apr 2020
รมช.ธรรมนัส ติดตามรองนายกฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
รมช.ธรรมนัส ติดตามรองนายกฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน – ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามพลเอกประวิตร Apr 2020
ภาพข่าว: เฮงลิสซิ่ง “ช่วยดับไฟป่าเชียงใหม่”
ภาพข่าว: เฮงลิสซิ่ง “ช่วยดับไฟป่าเชียงใหม่”
แก้ฝุ่นพิษ PM2.5 – 2 เมษายน 2563 บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด Apr 2020
รมช.ธรรมนัส เปิดโครงการความร่วมมือกับกองทัพอากาศ
รมช.ธรรมนัส เปิดโครงการความร่วมมือกับกองทัพอากาศ
ยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บและหมอกควันไฟป่า – Mar 2020
เกษตรฯ เดินหน้ารณรงค์ลดฝุ่น ลดควัน
เกษตรฯ เดินหน้ารณรงค์ลดฝุ่น ลดควัน
ชวนเกษตรกรงดเผาในพื้นที่การเกษตร – กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว Mar 2020
ปภ.ย้ำจังหวัดพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน - ระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง – เตรียมพร้อมรับมือไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยมีคณะทำงานติดตามสถานการณ์ภัย ทำหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงไฟป่าและพื้นที่การเกษตรที่มีการเผา พร้อมวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงเตรียมแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยและบริบททางสังคม โดยระบุช่วงเวลา พื้นที่ ภารกิจ