ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักอนามัย | newswit

กทม.เข้มงวดตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในร้าน-แผงลอยจำหน่ายอาหารรอบโรงเรียนในสังกัด
กทม.เข้มงวดตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในร้าน-แผงลอยจำหน่ายอาหารรอบโรงเรียนในสังกัด
– พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการอาหารทราบข้อกฎหมายในการนำผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้รับอนุญาตเลขสารบบอาหาร 27 Sep
กทม.เร่งขับเคลื่อนแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน-สถานศึกษา-สถานประกอบการ
กทม.เร่งขับเคลื่อนแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน-สถานศึกษา-สถานประกอบการ
– ขณะเดียวกันได้ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา 20 Sep
กทม.เตรียมพร้อมมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่
กทม.เตรียมพร้อมมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่
– กทม.ได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 18 Sep
กทม.จัดระบบเฝ้าระวังติดตามกลุ่มเสี่ยงโรคฝีดาษลิง
กทม.จัดระบบเฝ้าระวังติดตามกลุ่มเสี่ยงโรคฝีดาษลิง
- เข้มมาตรการป้องกันติดเชื้อในคลินิกเฉพาะทาง – ทั้งนี้ กทม.มีระบบเฝ้าระวังติดตามกลุ่มเสี่ยงเชิงรับ 08 Sep
กทม.ร่วมสำรวจตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่ผลิต
กทม.ร่วมสำรวจตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่ผลิต
- จัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายต่อเนื่อง – ขณะเดียวกันได้จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการสารเคมีในสถานประ 28 Aug
กทม.พัฒนาปรับปรุงระบบจัดการด้านสาธารณสุขเขตเมือง
กทม.พัฒนาปรับปรุงระบบจัดการด้านสาธารณสุขเขตเมือง
พร้อมเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ – และ "3 เก็บป้องกัน 3 โรค" คือ เก็บบ้าน ไม่ให้รก 23 Aug
กทม.เตรียมพร้อมป้องกันควบคุมโรคฝีดาษลิง
กทม.เตรียมพร้อมป้องกันควบคุมโรคฝีดาษลิง
เข้มงวดมาตรการคัดกรองผู้ป่วยใน รพ.-คลินิกเฉพาะทาง – ทั้งนี้ กทม.มีระบบเฝ้าระวังติดตามกลุ่มเสี่ยงเชิงรับ 16 Aug
กทม.ติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหตุสารเคมีรั่วไหล
กทม.ติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหตุสารเคมีรั่วไหล
บูรณาการหน่วยงานตรวจแนะนำสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยง – ทั้งนี้ ที่ผ่านมา 07 Aug
กทม.จับมือภาคีเดินหน้าจัดระเบียบคนไร้บ้านถนนราชดำเนินและพื้นที่สาธารณะ
กทม.จับมือภาคีเดินหน้าจัดระเบียบคนไร้บ้านถนนราชดำเนินและพื้นที่สาธารณะ
– จากการสำรวจข้อมูลแจงนับคนไร้บ้าน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา พบคนไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพฯ 27 Jul
กทม.เข้มงวดตรวจสอบสุขลักษณะ -
กทม.เข้มงวดตรวจสอบสุขลักษณะ -
คุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญพบผ่านเกณฑ์ 94% – ทั้งนี้ จากการตรวจสอบด้านสุขลักษณะ (กายภาพ) ทั้งหมด 1,430 แห่ง 18 Jul
กทม.บูรณาการความร่วมมือจัดระเบียบ-ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะ
กทม.บูรณาการความร่วมมือจัดระเบียบ-ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะ
– อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร กทม. สพส. สำนักงานเขตพระนคร และสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ ได้ร่วมลงพื้นที่ 11 Jul
กทม.ติดตามกวดขันร้านปิ้งย่าง หมูกระทะ
กทม.ติดตามกวดขันร้านปิ้งย่าง หมูกระทะ
ชาบู สุกี้ ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย – โดยกำหนดห้ามใช้ก๊าซหุงต้ม เพื่อปรุงประกอบอาหารบนโต๊ะรับประทานอาหาร และ 07 Jul
กทม.เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอุบัติใหม่ที่
กทม.เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอุบัติใหม่ที่
รพ.สิรินธร ติดตามสถานการณ์โรคฝีดาษลิงอย่างใกล้ชิด – อย่างไรก็ตาม จากการประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Estimation) 04 Jul
กทม.เตรียมหารือมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกำหนดแนวทางควบคุมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
กทม.เตรียมหารือมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกำหนดแนวทางควบคุมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
รุกตรวจสอบสุขลักษณะเพื่อความปลอดภัย – ทั้งนี้ ที่ผ่านมา 03 Jul
กทม.ตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ประสาน
กทม.ตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ประสาน
50 เขต ตรวจสอบให้ได้มาตรฐาน – อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าว สนอ.ได้ประสาน สจส.เพื่อเข้าตรวจประเมินสถานที่ 23 Jun
กทม.เน้นย้ำแนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากกลิ่น
กทม.เน้นย้ำแนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากกลิ่น
หรือควันกัญชา – เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นเหตุรำคาญจริง 13 Jun
โลตัส ร่วมกับสำนักอนามัย เปิดพื้นที่หน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนโควิด-19
โลตัส ร่วมกับสำนักอนามัย เปิดพื้นที่หน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนโควิด-19
ที่โลตัส มีนบุรี ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชาชน – สำหรับประชาชนที่สนใจ 12 Jun
กทม.พร้อมให้บริการวัคซีนโควิด
กทม.พร้อมให้บริการวัคซีนโควิด
19 กลุ่มเด็กเล็ก เน้นย้ำกุมารแพทย์ดูแลเด็กป่วยโควิดใกล้ชิด – นอกจากนั้น ยังได้เน้นย้ำโรงพยาบาลในสังกัด 08 Jun
กทม.ประสาน อสส.จัดพยาบาลเยี่ยมบ้านให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนโควิด
กทม.ประสาน อสส.จัดพยาบาลเยี่ยมบ้านให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนโควิด
19 ผู้สูงอายุ - กลุ่มเสี่ยง – ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในการอำนวยความสะดวกและให้บริการวัคซี 01 Jun
กทม.เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์โควิด
กทม.เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์โควิด
19 เน้นย้ำฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น - ป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล – ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมยา เวชภัณฑ์สำรอง 30 May
กทม.จับมือภาคีเครือข่ายจัดระเบียบสัตว์จรในกรุงเทพฯ
กทม.จับมือภาคีเครือข่ายจัดระเบียบสัตว์จรในกรุงเทพฯ
เลือกชุมชนเป้าหมายทำหมัน-ฉีดวัคซีนควบคุมการเพิ่มจำนวน – นอกจากนั้น 29 May
กทม.เฝ้าระวังโควิดในสถานศึกษา
กทม.เฝ้าระวังโควิดในสถานศึกษา
กำชับป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล เน้นย้ำมาตรการ 2U สำหรับประชาชน – สำหรับการติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด 19 24 May
กทม.ติดตามเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาผ่านระบบ
กทม.ติดตามเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาผ่านระบบ
CATAS System – ขณะเดียวกัน สนอ.โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) 24 May
กทม.กำชับเข้มงวดมาตรการป้องกันตนเอง
กทม.กำชับเข้มงวดมาตรการป้องกันตนเอง
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่โรงเรียนในสังกัด – กรุงเทพมหานครได้ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หว 12 May
รร.สังกัด กทม.เตรียมพร้อมเฝ้าระวังป้องกันโควิด
รร.สังกัด กทม.เตรียมพร้อมเฝ้าระวังป้องกันโควิด
19 เน้นย้ำมาตรการส่วนบุคคล – ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมให้จัดสภาวะแวดล้อมของสถานศึกษาให้สะอาด ปลอดภัย 03 May
กทม.รุกให้บริการวัคซีนโควิด 19
กทม.รุกให้บริการวัคซีนโควิด 19
เข็มกระตุ้นและ LAAB กลุ่มผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ – ขณะเดียวกันได้รณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้สมาชิกในครอบครัว 27 Apr
กทม.เน้นย้ำ 7 กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนโควิด
กทม.เน้นย้ำ 7 กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนโควิด
19 - ไข้หวัดใหญ่ในศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง – 25 Apr
กทม.เตรียมพร้อมทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด
กทม.เตรียมพร้อมทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด
19 – โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะเข้าร่วมกิจกรรม หรือไปในสถานที่ที่มีกลุ่ม 608 จำนวนมาก 20 Apr
กทม.เตรียมพร้อมยา เวชภัณฑ์ เตียง
กทม.เตรียมพร้อมยา เวชภัณฑ์ เตียง
รองรับผู้ป่วยโควิด 19 หลังสงกรานต์ – นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (สนพ.) กทม.กล่าวว่า 18 Apr
กทม.บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนโควิด
กทม.บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนโควิด
19 เข็มกระตุ้นกลุ่มเสี่ยง – นอกจากนั้น ยังได้ประสานอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่ยังไม่ได้รับวัค 18 Apr