ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักการระบายน้ำ | newswit

กทม.ผันน้ำจืดเจือจางค่าความเค็ม
กทม.ผันน้ำจืดเจือจางค่าความเค็ม
แก้ไขน้ำเค็มรุกล้ำคลองประเวศบุรีรมย์-คลองสาขา – นอกจากนี้ 19 Apr
กทม.เตรียมพร้อมระบบระบายน้ำ-เครื่องจักรกล-หน่วย
กทม.เตรียมพร้อมระบบระบายน้ำ-เครื่องจักรกล-หน่วย
BEST รองรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน – รวมถึงให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขัง 10 Apr
กทม.เดินหน้าแก้ปัญหาบ้านรุกล้ำลำคลองรื้อย้ายไปแล้วกว่า
กทม.เดินหน้าแก้ปัญหาบ้านรุกล้ำลำคลองรื้อย้ายไปแล้วกว่า
2,400 หลัง – สำหรับการติดตามแก้ปัญหาสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะและขุดลอกคลองมาอย่างต่อเน 02 Apr
กทม.เตรียมพร้อมบริหารจัดการระบบระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝน
กทม.เตรียมพร้อมบริหารจัดการระบบระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝน
– ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครได้ออกหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการเตรียมพร้อมรับพายุฤดูร้อน 21 Mar
กทม.ใช้แผนถ่ายเทไหลเวียนน้ำ พร้อมประสานความร่วมมือพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ
กทม.ใช้แผนถ่ายเทไหลเวียนน้ำ พร้อมประสานความร่วมมือพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ
– ปัจจุบัน สนน.ได้ดำเนินการไหลเวียนถ่ายเทน้ำ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบอย่างต่อเนื่อง 20 Mar
กทม.เร่งสร้างเขื่อนปรับภูมิทัศน์-ทำระบบรวบรวมน้ำเสียคลองโอ่งอ่าง
กทม.เร่งสร้างเขื่อนปรับภูมิทัศน์-ทำระบบรวบรวมน้ำเสียคลองโอ่งอ่าง
– ทั้งนี้ ปัจจุบัน สนน.ได้พัฒนาคลองรอบกรุง หรือคลองโอ่งอ่าง โดยการก่อสร้างเขื่อนและปรับภูมิทัศน์ริมคลอง 11 Mar
กทม.ติดตั้ง-ซ่อมแซมราวกันตกทางเดินเลียบคลอง
กทม.ติดตั้ง-ซ่อมแซมราวกันตกทางเดินเลียบคลอง
เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน – นอกจากนั้น สนน.ยังร่วมกับสำนักงานเขตสำรวจ ซ่อมแซมราวกันตกบริเวณแนวเขื่อนริมคลองต่าง 11 Mar
กทม.เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วย
กทม.เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วย
BEST รองรับสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวน – นอกจากนั้น ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานภายในศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่ 04 Mar
กทม.เตรียมพร้อมมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง
กทม.เตรียมพร้อมมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง
– ส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำจากน้ำทะเลหนุนในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก 27 Feb
กทม.เร่งจัดทำทางเดินชั่วคราวริมคลองลาดพร้าวบริเวณถนนประชาอุทิศบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน
กทม.เร่งจัดทำทางเดินชั่วคราวริมคลองลาดพร้าวบริเวณถนนประชาอุทิศบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน
– อย่างไรก็ตาม สนน.ได้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยระยะเร่งด่วน 19 Feb
กทม.เตรียมพร้อมระบบระบายน้ำ-เครื่องจักรกล-หน่วย
กทม.เตรียมพร้อมระบบระบายน้ำ-เครื่องจักรกล-หน่วย
BEST รองรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน – รวมถึงให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขัง 09 Feb
กทม.เตรียมพร้อมประตูระบายน้ำ-เครื่องสูบน้ำ
กทม.เตรียมพร้อมประตูระบายน้ำ-เครื่องสูบน้ำ
รองรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง 9-13 ก.พ.นี้ – ขณะเดียวกันได้จัดเตรียมกระสอบทรายพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดเรียงกระสอบ 06 Feb
กทม.เตรียมพร้อมระบบระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง
กทม.เตรียมพร้อมระบบระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง
– นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสถานีสูบน้ำกรณีไฟฟ้าขัดข้อง 15 Jan
กทม.เร่งเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำในเขตบางกอกใหญ่
กทม.เร่งเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำในเขตบางกอกใหญ่
– อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นได้แก้ไขฝาท่อบริเวณจุดเกิดเหตุด้วยการปิดและเปลี่ยนฝาท่อใหม่และล้อมรั้วแก้ไขไว้ชั่วคราว 15 Jan
กทม.ตรวจสอบแก้ไขฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชำรุด
กทม.ตรวจสอบแก้ไขฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชำรุด
เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน – 04 Jan
กทม.พร้อมรับมือน้ำเหนือ เฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วม
กทม.พร้อมรับมือน้ำเหนือ เฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วม
- เสริมกระสอบทรายแนวฟันหลอ – นอกจากนั้น กทม.ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม 12 Oct
กทม.กำชับผู้รับจ้างก่อสร้าง Pipe
กทม.กำชับผู้รับจ้างก่อสร้าง Pipe
Jacking ถ.ศรีอยุธยา ซ่อมผิวจราจรเร่งงานให้แล้วเสร็จใน ต.ค.นี้ – 05 Oct
กทม.เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง
กทม.เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง
เตรียมกระสอบทราย-เสริมความสูงแนวคันกั้นน้ำ – ขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเหนือ 02 Oct
เขตบางนา-เขตลาดกระบังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ – นอกจากนั้น สำนักงานเขตฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการในสังกัด กทม.จัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เขตบางนา เพื่อเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำเมื่อเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่เขตบางนา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ อปพร.เขตบางนา กองเครื่องจักรกล สำนักการระบายน้ำ กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กทม.เตรียมพร้อมระบบระบายน้ำ ตรวจสอบต้นไม้ใหญ่-ป้ายโฆษณา
กทม.เตรียมพร้อมระบบระบายน้ำ ตรวจสอบต้นไม้ใหญ่-ป้ายโฆษณา
รองรับสถานการณ์ฝนถึง 29 ก.ย.นี้ – นอกจากนั้น ยังได้ประชุมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเ 27 Sep
กทม.เร่งปรับปรุงท่อระบายน้ำ-ยกระดับถนนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซอยบางนา-ตราด
กทม.เร่งปรับปรุงท่อระบายน้ำ-ยกระดับถนนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซอยบางนา-ตราด
23 และซอยรามอินทรา 39 – สนน.ได้ตรวจสอบสาเหตุพบว่า สภาพถนนภายในซอยรามอินทรา 39 มีระดับต่ำ 24 Sep
กทม.เตรียมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำถนนรามอินทราและพื้นที่อื่นในเขตบางเขน
กทม.เตรียมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำถนนรามอินทราและพื้นที่อื่นในเขตบางเขน
– อย่างไรก็ตาม สนน.ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมพบว่า เนื่องจากสภาพถนนภายในซอยรามอินทรา 39 22 Sep
กทม.เร่งพิจารณาเยียวยาผลกระทบลูกจ้างโครงการสำนักการระบายน้ำไม่ได้ต่อสัญญาจ้าง
กทม.เร่งพิจารณาเยียวยาผลกระทบลูกจ้างโครงการสำนักการระบายน้ำไม่ได้ต่อสัญญาจ้าง
– นอกจากนี้ สนน.พิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานตามโครงการที่เหลืออยู่และไม่ได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้ 19 Sep
กทม.เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ
กทม.เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ
- ทำแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์ฝน – อีกทั้งได้จัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่กรุง 08 Sep
กทม.เตรียมพร้อมระบบระบายน้ำ อุปกรณ์
กทม.เตรียมพร้อมระบบระบายน้ำ อุปกรณ์
เครื่องมือ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในช่วงฝนตกหนัก – รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำ 31 Aug