ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมเครือข่ายการพัฒนา | newswit

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี
ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี
ม.ศรีปทุม ได้รับดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ควอท. – ทั้งนี้ สมาคม ควอท. มีสมาชิกที่เป็นทั้งประเภทสถาบันและบุคคล 03 Apr
ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน
ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน
ประจำปี 2566 จาก สป.อว.-ควอท. – ทั้งนี้ สำหรับรางวัลประกาศเกียรติคุณฯ ดังกล่าว 31 Mar
SPU มหาวิทยาลัยเอกชน หนึ่งเดียว!
SPU มหาวิทยาลัยเอกชน หนึ่งเดียว!
ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น มหาวิทยาลัยที่มีนโยบายส่งเสริม อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน ประจำปี 2566 – Feb 2023
TLC SPU ร่วมกับ คอวท. จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโลกเสมือน
TLC SPU ร่วมกับ คอวท. จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโลกเสมือน
Metaverse platform gather hybrid สำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา – โดยมีวัตถุประสงค์ Nov 2022
บริการวิชาการ! ผู้บริหาร OOE SPU
บริการวิชาการ! ผู้บริหาร OOE SPU
ถ่ายทอดความรู้ Active Learning คณะครู ร.ร.ลำปลายมาศ – Aug 2022
ควอท.ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมออนไลน์
ควอท.ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมออนไลน์
การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย – เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ Aug 2021
มหาวิทยาลัยคุณภาพ ศรีปทุม กวาด
มหาวิทยาลัยคุณภาพ ศรีปทุม กวาด
2 รางวัลใหญ่ระดับชาติ สถาบันส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน และ อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน – เมื่อ(วันที่ 25 มี.ค. Mar 2021
คอวท.ร่วมกับ ม.ศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วม
คอวท.ร่วมกับ ม.ศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ” – เรื่อง Nov 2019
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2556 ของสมาคม ควอท. 18-19 ก.ค. 56 – กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--ควอท. สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 เรื่องสอนเก่งเร่งการเรียนรู้ (How Learning Works with Smart Teaching)
ภาพข่าว: การประชุมวิชาการนานาชาติ ICED 2012 – กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร (คนที่ 3 จากซ้าย) นายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนา วิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) จัดประชุมการประชุมวิชาการนานาชาติ ICED 2012 ครั้งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม ภายใต้หัวข้อการประชุม “ Across the Globe Higher Education
การประชุมวิชาการนานาชาติ ICED 2012 – กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการนานาชาติ ICED 2012 : Across the Globe Higher Education Learning and Teaching วันนี้-25 กรกฎาคมนี้ ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ ติดต่อ: กัญกร ไชยศรีสงคราม 0860999974
Across the Globe Higher Education Learning and Teaching-Where East Meets West – กรุงเทพฯ--16 ก.ค.--อะลาการ์ดฯ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) และที่ประชุมนานาชาติเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา (International Consortium for Educational Development – ICED) จะจัดงานประชุมนานาชาติ ขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ