ควอท.ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ "การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย"

04 Aug 2021

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์

ควอท.ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ "การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย"

เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย (Routine to Research for Thai Education System Supporting Staff)

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:30 น.

การอบรมผ่านระบบ Zoom

https://kmbytlcspu.blogspot.com/2021/08/routine-to-research-for-thai-education.html?fbclid=IwAR3e8W-_9sfmPMYNvr6KHCs8vZtHdovZoluyX9yA8b47JKaNwQYyE4-xodc