บริการวิชาการ! ผู้บริหาร OOE SPU ถ่ายทอดความรู้ Active Learning คณะครู ร.ร.ลำปลายมาศ

24 Aug 2022

ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และอาจารย์ต้นแบบด้านTechnology Enhanced Learning ของสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) บริการวิชาการสู่สังคม โดยได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง Active Learning ในศตวรรษที่ 21 ให้กับคณะผู้บริหารและคณะครู ณ หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อเร็วๆนี้

บริการวิชาการ! ผู้บริหาร OOE SPU ถ่ายทอดความรู้ Active Learning คณะครู ร.ร.ลำปลายมาศ

บริการวิชาการ! ผู้บริหาร OOE SPU ถ่ายทอดความรู้ Active Learning คณะครู ร.ร.ลำปลายมาศ