ข่าวประชาสัมพันธ์วัณโรค | newswit

ฟูจิฟิล์ม เดินหน้าแคมเปญยุติวัณโรคด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ล้ำสมัย
ฟูจิฟิล์ม เดินหน้าแคมเปญยุติวัณโรคด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ล้ำสมัย
ตอกย้ำปณิธานในการสร้างสุขภาวะที่ดีขึ้นให้แก่คนทั่วโลก – 21 Sep
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ติดตามการดำเนินงาน
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ติดตามการดำเนินงาน
วัณโรค ณ โรงพยาบาลลานนา – นำโดย ดร.เจริญศรี แซ่ตั้ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ งานวัณโรค 25 May
แพทย์เตือนสายควัน สูบบุหรี่ไฟฟ้า
แพทย์เตือนสายควัน สูบบุหรี่ไฟฟ้า
เสี่ยงป่วยโรคหัวใจ – นพ.ชาติทนง ยอดวุฒิ อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ออกมาเปิดเผยว่า 10 May
กทม.จัดมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดวัณโรคกลุ่มแรงงานข้ามชาติในกรุงเทพฯ
กทม.จัดมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดวัณโรคกลุ่มแรงงานข้ามชาติในกรุงเทพฯ
– นอกจากนั้น สนอ.ยังได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดหางบประมาณการตรวจเสมหะทางโมเลกุลวิทยา 29 Mar
มข. ผนึกกำลัง สวทช. ลงนามความร่วมมือเสริมแกร่งทางวิชาการ
มข. ผนึกกำลัง สวทช. ลงนามความร่วมมือเสริมแกร่งทางวิชาการ
เดินหน้าการวิจัย สร้าง และขยายนวัตกรรมการตรวจโรควัณโรค – รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล 27 Mar
สู้วัณโรคด้วย MTB Strip ชุดตรวจวัณโรคอ่านผลเร็ว
สู้วัณโรคด้วย MTB Strip ชุดตรวจวัณโรคอ่านผลเร็ว
นักวิจัยจุฬาฯ หวังกระจายสู่โรงพยาบาลชุมชน ลดจำนวนผู้ป่วย – วัณโรค - 20 Mar
สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ วันวัณโรคสากล
สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ วันวัณโรคสากล
24 มีนาคม 2566 ยุติวัณโรค เราทำได้ (Yes! We Can End TB) – นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา 17 Mar
ม.อ. เผยผลวิจัย ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
ม.อ. เผยผลวิจัย ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
มีอาการปอดอักเสบ เสี่ยงเป็นวัณโรคสูงถึง 7 เท่า – ดร.นพ.พลกฤต ขำวิชา อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 06 Feb
วช. มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ
วช. มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ
ปี 66 : ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ชุดตรวจวัณโรคแบบอ่านผลด้วยตาเปล่า MTB Strip – รองศาสตราจารย์ ดร.ทนพญ. ปาหนัน 13 Jan
ซินโครตรอนวิเคราะห์โครงสร้างเอนไซม์สู่ยาต้านวัณโรคชนิดใหม่
ซินโครตรอนวิเคราะห์โครงสร้างเอนไซม์สู่ยาต้านวัณโรคชนิดใหม่
– นครราชสีมา - ดร.ชมภูนุช ส่งสิริฤทธิกุล นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กล่าวว่า 09 Jan
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จัดประชุมว่าด้วยวัณโรคในเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 2 ผลักดันการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อสู้กับวัณโรค – เยาวชนในภูมิภาคมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคหากปราศจากการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการต่อสู้กับวัณโรค ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญในการประชุมนี้เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson) ร่วมกับโกลบอล ฟันด์ (Global Fund)
มูลนิธิรักษ์ไทย เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก
มูลนิธิรักษ์ไทย เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก
World AIDS Day 2022: Equalize Party…ทำให้เท่าเทียม – งานกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก "World AIDS Day 2022: Equalize 07 Dec
ม.มหิดล ค้นพบยาใหม่ยับยั้ง เชื้อวัณโรคสายพันธุ์
ม.มหิดล ค้นพบยาใหม่ยับยั้ง เชื้อวัณโรคสายพันธุ์
L1.2 – ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ศูนย์วิจัยจีโนมจุลินทรีย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. 24 Nov
ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับฟูจิฟิล์ม
ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับฟูจิฟิล์ม
ลงพื้นที่ชุมชนห่างไกล จ. เชียงราย นำนวัตกรรมทางการแพทย์ตรวจคัดกรองวัณโรคเชิงรุก – บ้านเล่าลิ่ว Sep 2022
ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับฟูจิฟิล์ม
ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับฟูจิฟิล์ม
ลงพื้นที่ชุมชนห่างไกล จ. เชียงราย นำนวัตกรรมทางการแพทย์ตรวจคัดกรองวัณโรคเชิงรุก – บ้านเล่าลิ่ว Aug 2022
ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับฟูจิฟิล์ม
ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับฟูจิฟิล์ม
ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองวัณโรคให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลจังหวัดเชียงราย – ในโอกาสนี้ Jul 2022
ฟูจิฟิล์ม โชว์ศักยภาพเครื่องมือแพทย์
ฟูจิฟิล์ม โชว์ศักยภาพเครื่องมือแพทย์
หยุดวัณโรค ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ภายใต้แคมเปญ NEVER STOP – Apr 2022
CGTN: เผิง ลี่หยวน กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันวัณโรคสากล ประจำปี 2565 – "ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ การทำงานอย่างหนักขององค์การอนามัยโลกและความพยายามร่วมกันของประชาคมโลก ได้ช่วยให้ทั่วโลกมีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนในการต่อสู้กับวัณโรค" นางเผิงกล่าว"รัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการป้องกันและรักษาวัณโรค และได้บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ระดับชาติเฮลตี้ ไชน่า (Healthy China) โดยได้มีการจัดตั้งกองทุนพิเศษเพื่อให้บริการติดตามอาการและให้ยาต้านวัณโรคแก่ผู้ป่วยฟรี
สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ รู้เร็ว รีบรักษา
สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ รู้เร็ว รีบรักษา
ยุติปัญหาวัณโรค เนื่องในวันวัณโรคสากล 2565 – นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 Mar 2022
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน นำทีมจัดประชุมแนวทางรับมือวิกฤตวัณโรค เดินหน้าผลักดันนวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อดูแลผู้ป่วยในเอเชียแปซิฟิก – ในวันที่ 30 พฤศจิกายน และ 7 ธันวาคม จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson) พร้อมด้วยบุคลากรจากกองควบคุมวัณโรคแห่งชาติ (National Tuberculosis Program) จากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ได้จัดการประชุมสถานการณ์วัณโรคประจำเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2564
CGTN: เผิง ลี่หยวน ส่งสารถึงนักเรียนโรงเรียนหลินเฟินเรดริบบ้อน เนื่องในวันเอดส์โลก – โรงเรียนหลินเฟินเรดริบบ้อนให้การศึกษาแก่เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี และครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งโรงเรียนในปีนี้นางเผิงได้กล่าวถึงช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นที่เธอเคยใช้ร่วมกับครูและนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา พร้อมกับให้กำลังใจเด็ก ๆ ให้แบ่งปันความรักและสนุกกับชีวิตในวัยเด็กต่อไปในวาระครบรอบ 10 ปี
IMH เดินเกมรุก เปิดจุดตรวจสมาคมปราบวัณโรคฯ
IMH เดินเกมรุก เปิดจุดตรวจสมาคมปราบวัณโรคฯ
(พญาไท) ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม รอบประชาชน ควบให้บริการตรวจเชื้อโควิด – ดร.สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ Jul 2021
IMH ผนึก สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยฯ(พญาไท)
IMH ผนึก สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยฯ(พญาไท)
เปิดจุดฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม รอบประชาชน รองรับได้ถึงวันละ 1,000 คน เริ่มฉีด ปลาย ก.ค. นี้ – ดร.สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ Jul 2021
CCTV+: เผิง ลี่หยวน วอนทั่วโลกจับมือป้องกัน-รักษาโรคเอดส์และวัณโรค – นางเผิงกล่าวว่า ความพยายามร่วมกันของประชาคมโลกส่งผลให้ทั่วโลกประสบผลสำเร็จอย่างเด่นชัดในการป้องกันและรักษาโรคเอดส์และวัณโรคในช่วงหลายปีมานี้นางเผิงกล่าวว่า จีนค่อย ๆ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันป้องกันและรักษาโรคเอดส์และวัณโรค โดยจีนสามารถรักษาระดับความชุกของโรคเอดส์ไว้ในระดับต่ำได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน อุบัติการณ์ของวัณโรคก็ลดลงกว่า 40% และอัตราการเสียชีวิตก็ลดลงกว่า 70% ตลอด
CGTN: เผิง ลี่หยวน เรียกร้องทั่วโลกผนึกกำลังป้องกันและรักษาโรคเอดส์และวัณโรค – นางเผิง ผู้ดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีขององค์การอนามัยโลก (WHO) ด้านวัณโรคและเอชไอวี/เอดส์ ได้กล่าวผ่านวิดีโอลิงก์เมื่อวันจันทร์ ในพิธีเปิดกิจกรรมระดับสูงซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษนอกรอบการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติเรื่องโรคเอดส์กิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกของ WHO ได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยุติการเสียชีวิตจากวัณโรคในหมู่ผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี
สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ รู้เร็ว รีบรักษา
สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ รู้เร็ว รีบรักษา
ยุติปัญหาวัณโรค เนื่องในวันวัณโรคสากล 2564 – วัณโรค ยังเป็นปัญหาที่สำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศ Mar 2021
ฟีโบ้ มจธ. ร่วม บ.สตาร์ทอัพ ใช้
ฟีโบ้ มจธ. ร่วม บ.สตาร์ทอัพ ใช้
AI ปัญญาประดิษฐ์ช่วยตรวจจับโรคบนภาพเอกซเรย์ปอดได้ 8 สภาวะโรค ช่วยแพทย์และลดเหลื่อมล้ำ รพ.ขนาดเล็ก เริ่มใช้ต้นปี 64 Dec 2020
หมอปอด อินดี้ เพจหมอสุดติสต์ มาแรง!!
หมอปอด อินดี้ เพจหมอสุดติสต์ มาแรง!!
แนะ คนไทย 1 ใน 3 เสี่ยงวัณโรคปอด – เพจ "หมอปอด อินดี้" เป็นอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ที่ให้ข้อมูลทางการแพทย์ Oct 2020
ความร่วมมือ Global Fund ช่วยชีวิตคนได้ 38 ล้านคนแล้ว แต่โควิด-19 อาจทำลายความคืบหน้าที่ผ่านมา – รายงานระบุว่า ความร่วมมือ Global Fund ได้ช่วยชีวิตคนไปแล้วถึง 38 ล้านคนนับตั้งแต่ปี 2545 และ 6 ล้านคนภายในปี 2562 เพียงปีเดียว ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 20% ซึ่งเป็นความก้าวหน้าที่น่าทึ่งอันเป็นผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการส่งมอบบริการ ความสำเร็จในการค้นหาและรักษาประชาชนมากขึ้นด้วยยารักษา
'INET’ จับมือ 'IBM’ นำ AI ช่วยตรวจหาวัณโรคจากภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกในโรงพยาบาล
'INET’ จับมือ 'IBM’ นำ AI ช่วยตรวจหาวัณโรคจากภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกในโรงพยาบาล
75 แห่งทั่วไทย – หนึ่งในปัญหาท้าทายที่สำคัญที่สุดในการติดตามการติดเชื้อในประเทศไทยคือระบบรายงาน May 2020