ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิยุทธสาร | newswit

อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ มูลนิธิยุทธสาร
อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ มูลนิธิยุทธสาร
ณ นครฯ และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) สนับสนุนองค์ความรู้เพื่อสร้างความยั่งยืนของโลก – เมื่อเร็ว ๆ 12 Sep
ผู้บริหารบางจากฯ ร่วมแสดงทรรศนะการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างสมดุล
ผู้บริหารบางจากฯ ร่วมแสดงทรรศนะการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างสมดุล
– นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก 25 Aug
โครงการประกวด TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง ปีที่ 9 – สามารถกรอกรายละเอียดในใบสมัคร “รับฟังรายละเอียดโครงการและสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ” ได้ที่ http://tma.or.th/about-foundation ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-319-7677 ต่อ
ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยธรรมศาสต์คว้ารางวัลชนะเลิศ แผนธุรกิจโรงแรมและที่พัก “แสนสุขรีสอร์ท” – กรุงเทพฯ--8 พ.ค.--สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ร่วมกับ มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดประกวดโครงการ “TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง” ภายใต้หัวข้อ “แผนส่งเสริมท่องเที่ยวโดยมีจริยธรรม และธรรมาภิบาล” ล่าสุด ทีมเอ็นจี้ (Engy) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศชิงทุนการศึกษามูลค่า 350,000 บาท
ทีมเอ็นจี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศ “แสนสุขรีสอร์ท” โครงการประกวด “TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง” – กรุงเทพฯ--7 พ.ค.--สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ร่วมกับ มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา แสดงความคิดสร้างสรรค์เขียนแผนธุรกิจภายใต้หัวข้อ “แผนส่งเสริมท่องเที่ยวโดยมีจริยธรรม และธรรมาภิบาล” ร่วมประกวดในโครงการ “TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง” โดยล่าสุดได้ 6
ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(3 พฤษภาคม 2556) – วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 255608.00 น.                     TMA ร่วมกับ มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยจัดโครงการประกวด “TMAสร้างนักบริหาร ดีและเก่ง” ภายใต้หัวข้อ “แผนส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวโดยมีจริยธรรม และธรรมภิบาล” ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียนกรุงเทพฯ10.00 น.        
ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(3 พฤษภาคม 2556) – วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 255608.00 น.                     TMA ร่วมกับ มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยจัดโครงการประกวด “TMAสร้างนักบริหาร ดีและเก่ง” ภายใต้หัวข้อ “แผนส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวโดยมีจริยธรรม และธรรมภิบาล” ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียนกรุงเทพฯ10.00 น.        
TMA ร่วมกับ มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยจัดโครงการประกวด “TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง” ภายใต้หัวข้อ “แผนส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวโดยมีจริยธรรม และธรรมภิบาล” – กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ร่วมกับ มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยจัดโครงการประกวด “TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง” ภายใต้หัวข้อ “แผนส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวโดยมีจริยธรรม
TMA โดย มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร จัดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาประจำปี 2555 “TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง” – กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--TMA “TMA โดย มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย” ได้จัดตั้งโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 ผ่านรูปแบบการประกวดแผนส่งเสริมธุรกิจ และในปี 2555 นี้ TMA เล็งเห็นว่า “ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย” เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ทีมนักศึกษาจาก จุฬาฯ คว้าทุนการศึกษามูลนิธิยุทธสาร ณ นคร โครงการ “การจัดทำแผนธุรกิจร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” – กรุงเทพฯ--9 พ.ค.--คอร์แอนด์ พีค มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก. มอบรางวัลชนะเลิศเป็นทุนการศึกษาแก่ทีมนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูลค่า 500,000 บาท จากโครงการ “การจัดทำแผนธุรกิจร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2554 โดยทีมชนะเลิศจะได้ทัศนศึกษาดูงานที่ Low
ประกาศผลรางวัล “การจัดทำแผนธุรกิจร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ในโครงการมอบทุนการศึกษาฯ มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย – กรุงเทพฯ--2 พ.ค.--คอร์ แอนด์ พีค มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่าน เข้าร่วมงานการประกาศผลรางวัล “การจัดทำแผนธุรกิจร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ในโครงการมอบทุนการศึกษาฯ มูลนิธิยุทธสาร ณ
มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) การจัดงานการประกาศผลรางวัล “การจัดทำแผนธุรกิจร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” – กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--คอร์แอนด์ พีค มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่าน เข้าร่วมงานการประกาศผลรางวัล
ภาพข่าว: มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร ร่วมกับ อบก.คัดนักศึกษา 6 ทีมสุดท้าย โครงการ “การจัดทำแผนธุรกิจร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” – กรุงเทพฯ--2 ก.พ.--คอร์แอนด์ พีค เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการการคัดเลือกโครงการมอบทุนการศึกษาฯ มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร ประกอบด้วยนายบุริม โอทกานนท์ (ที่ 1 จากซ้าย) , ดร.ประสบโชค มงคลกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) , นางสาวชุรี นาคทิพวรรณ(ที่ 3 จากซ้าย) และดร.ประสบโชค ประมงกิจ (ที่ 4 จากซ้าย)
มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร ร่วมกับ อบก.คัดเลือกนักศึกษา 6 ทีมสุดท้าย โครงการ “การจัดทำแผนธุรกิจร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” – กรุงเทพฯ--19 ม.ค.--คอร์แอนด์ พีค มูลนิธิยุทธสาร ณ นครร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ อบก. เผยความคืบหน้า โครงการ “การจัดทำแผนธุรกิจร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2554 มีนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจาก 6 สถาบันและ 6 ทีมสุดท้าย ที่เข้ารอบ พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลในเดือนมีนาคม 2555
ภาพข่าว: มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จัดประกวดนักศึกษาสร้างแผนธุรกิจร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--คอร์แอนด์พีค เมื่อเร็ว ๆ นี้ มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์กรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการ “การจัดทำแผนธุรกิจร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” หรือ Green Retail Shop
โครงการ “สร้างสรรค์สังคมลดโลกร้อน เพื่อชีวิตที่เป็นสุขฯ” ชิงรางวัลทุนการศึกษาประจำปี 2554 รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท – กรุงเทพฯ--21 เม.ย.--สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ“สร้างสรรค์สังคมลดโลกร้อน เพื่อชีวิตที่เป็นสุขฯ”ชิงรางวัลทุนการศึกษาประจำปี 2554 รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท
ภาพข่าว: โครงการสร้างสรรค์สังคมลดโลกร้อน เพื่อชีวิตที่เป็นสุขด้วยการจัดทำแผนธุรกิจร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Retail Shop – กรุงเทพฯ--8 มี.ค.--สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และ องค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมมือกันจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ปี 2554 ในหัวข้อ “สร้างสรรค์สังคมลดโลกร้อน
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้ารางวัล โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาประจำปี 2553 “สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA” – กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--คอร์ แอนด์ พีค เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายดุสิต นนทะนาคร ประธานมูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยกรรมการ Board of Trustees สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาฯ มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร ให้กับทีมจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ชื่อทีม
ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้ารางวัลโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาประจำปี 2553 – กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--คอร์ แอนด์ พีค มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้ารางวัลโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาประจำปี 2553“สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA” เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายดุสิต นนทะนาคร ประธานมูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยกรรมการ Board of Trustees สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาฯ มูลนิธิยุทธสาร ณ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้าแชมป์ โครงการ “สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA” – กรุงเทพฯ--15 ก.พ.--คอร์แอนด์พีค มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้าแชมป์โครงการ “สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA”ในกิจกรรมโครงการ CSR ของมูลนิธิยุทธสาร ณ นคร ฯคว้าทุนการศึกษามูลค่า 150,000 บาท TMA ประกาศผลรางวัลโครงการ“สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA” เพื่อพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ของมูลนิธิยุทธสาร ณ นคร
มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ขอเชิญทำข่าวประกาศการประกวดโครงการ สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุข กับ TMA – กรุงเทพฯ--8 ก.พ.--คอร์ แอนด์ พีค มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมงานประกาศผลการประกวดโครงการ“สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA” และมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social
มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัด พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ประจำปี 2553 – กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--คอร์ แอนด์ พีค มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมงานประกาศผลการประกวดโครงการ“สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA” และมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility)
มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร จัดการประกวดและประกาศผล โครงการ“สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA” – กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--คอร์ แอนด์ พีค มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ทั่วไปเข้าร่วมงานจัดกิจกรรมการประกวดและประกาศผลและมอบทุนการศึกษา ในโครงการ “สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA” เพื่อพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) รอบชิงชนะเลิศ ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์
ม.ธรรมศาสตร์ ฉลุย ส่ง 2 ทีมทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศแข่งขัน โครงการประกวดมูลนิธิยุทธสารฯ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 5 แสนบาท – กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--คอร์ แอนด์ พีค มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เผยทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ทีมและ ทีมจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทะลุเข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย เข้าชิงรางวัลกิจกรรมการประกวดโครงการ“สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA” เพื่อพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social
ภาพข่าว: มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร คัดเลือกรอบที่ 2 โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาประจำปี 2553 “สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA” – กรุงเทพฯ--2 ธ.ค.--คอร์ แอนด์ พีค เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิชัย เบญจรงคกุล ประธานโครงการมอบทุนการศึกษาฯ มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร (ที่ 2 แถวบนจากซ้าย) ร่วมกับคณะกรรมการโครงการมอบทุนการศึกษาฯ มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร ประกอบด้วย ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง (ที่ 6 แถวบนจากซ้าย) ,นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร (ที่ 7
มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร คัดเลือกรอบที่ 2 โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาประจำปี 2553 “สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA” – กรุงเทพฯ--2 ธ.ค.--คอร์ แอนด์ พีค เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิชัย เบญจรงคกุล ประธานโครงการมอบทุนการศึกษาฯ มูลนิธิยุทธสาร ณ นครได้ร่วมกับคณะกรรมการ มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ทำการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา
ภาพข่าว: มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร จัดปฐมนิเทศ โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาประจำปี 2553 “สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA” – กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--คอร์ แอนด์ พีค เมื่อเร็ว ๆ นี้ มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ได้จัดงานปฐมนิเทศโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาประจำปี 2553ภายใต้หัวข้อโครงการ “สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA” เพื่อเป็นการแนะแนวทางและให้ความรู้แก่นิสิต นักศึกษา
มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เชิญนักศึกษาทั่วประเทศแข่งขันสร้างโครงการ “สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA” ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 5 แสนบาท – กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--คอร์ แอนด์ พีค มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ทุกคณะในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงการ“สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA” เพื่อพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate