ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ | newswit

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19
แก่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช – Dec 2021
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
ร่วมดูแลสังคมในช่วง COVID-19 ผ่านองค์กรและมูลนิธิ 95 แห่ง – นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ Jul 2021
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สมทบทุน
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สมทบทุน
กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา – Jul 2021
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สมทบทุนรักษาผู้ป่วยโควิด-19
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สมทบทุนรักษาผู้ป่วยโควิด-19
และเครื่องมือแพทย์ แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย – Jul 2021
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนโครงการ
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนโครงการ
พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 แก่สภากาชาดไทย – Jun 2021
ครูบรรณารักษ์จากภูมิภาค ได้รับรางวัลสาขาการพัฒนาห้องสมุด จากโครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ – ดร.กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบรางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ซึ่งคัดเลือกโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ แก่ ครูบรรณารักษ์ 5 ท่านใน 5 จังหวัด
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม
2562 สาขาการส่งเสริมดนตรี – ดร.กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า Aug 2020
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเชิดชูผู้ทำความดี
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเชิดชูผู้ทำความดี
มอบรางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” – Aug 2020
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม
2562 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม – นายกฤษฎา เสกตระกูล กรรมการและเหรัญญิก Aug 2020
ภาพข่าว: มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภาพข่าว: มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
สนับสนุนชุมชนคลองเตย ผ่านมูลนิธิดวงประทีป สู้ภัยโควิด-19 – Apr 2020
ภาพข่าว: มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภาพข่าว: มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริจาคเงินตั้งโรงพยาบาลสนาม รับผู้ป่วยโควิด-19 – Apr 2020
มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม
มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม
2562 สาขาการส่งเสริมกีฬา – นายกฤษฎา เสกตระกูล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า Feb 2020
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรม
“เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม” ธรรมะในเมือง – Sep 2019
มอบรางวัล 2 องค์กรต้นแบบ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม
มอบรางวัล 2 องค์กรต้นแบบ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม
สาขาการพัฒนาสังคมชนบท – นายมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน กล่าวว่า Apr 2019
ภาพข่าว: มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภาพข่าว: มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
ส่งเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ – Oct 2018
ภาพข่าว: ชาวพุทธร่วมทำบุญ ตักบาตร
ภาพข่าว: ชาวพุทธร่วมทำบุญ ตักบาตร
ฟังธรรม ในกิจกรรมธรรมะในเมือง – Oct 2018
ชวนทำบุญตักบาตร ฟังธรรมบรรยาย
ชวนทำบุญตักบาตร ฟังธรรมบรรยาย
ในกิจกรรมธรรมะในเมือง อาทิตย์ 7 ต.ค. นี้ – Oct 2018
กลุ่มบริษัทศรีตรัง ร่วมมือกับ
กลุ่มบริษัทศรีตรัง ร่วมมือกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งมอบ “ห้องสมุดศรีตรัง” – เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 นายชาตรี หนูเขียว Sep 2018
ภาพข่าว: มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภาพข่าว: มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและชุมชน จ. บุรีรัมย์ – Sep 2018
ภาพข่าว: มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภาพข่าว: มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
สนับสนุนกิจกรรมนำธรรมะสู่คนเมือง – Aug 2018
ชวนร่วมกิจกรรมธรรมะในเมือง ฟังธรรมบรรยาย
ชวนร่วมกิจกรรมธรรมะในเมือง ฟังธรรมบรรยาย
“หัวใจแม่ หัวใจพระโพธิสัตว์” อาทิตย์ 19 ส.ค. นี้ – Aug 2018