ภาพข่าว: มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนชุมชนคลองเตย ผ่านมูลนิธิดวงประทีป สู้ภัยโควิด-19

24 Apr 2020

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในนามคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบเงินบริจาค สนับสนุนชุมชนคลองเตยผ่านมูลนิธิดวงประทีป โดยมีครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นทุนผลิตหน้ากากผ้า ส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชนที่ขาดรายได้ รวมทั้ง เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อดูแลชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 พร้อมกันนี้ ได้นำหน้ากากผ้าที่ผลิตจากโครงการ Relearning space @ library โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ไปมอบเพิ่มเติมให้แก่ชุมชนคลองเตยด้วย

ภาพข่าว: มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนชุมชนคลองเตย ผ่านมูลนิธิดวงประทีป สู้ภัยโควิด-19