ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น | newswit

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2565 – 1.ดร.วิศาล  สายเพ็ชร์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  19 Dec
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ นำไปสู่การผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน – โดย 18 Sep
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จัดพิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จัดพิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
ประจำปี 2566 – ซึ่งผลการตัดสิน รางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (The Best) ได้แก่ ทีม Cow's story 14 Sep
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ
จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 เดินหน้ามุ่งพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 16 Jun
เกมอะบัฟส่งเสริมหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นมิชิแกน มอบเงิน 1.6 ล้านดอลลาร์แก่วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี – เกมอะบัฟ (GameAbove) แห่งมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นมิชิแกน (Eastern Michigan University หรือ EMU) ซึ่งเป็นกลุ่มการกุศลนำโดยศิษย์เก่าเพื่อส่งเสริมโครงการวิชาการและกีฬา ประกาศมอบเงิน 1.6 ล้านดอลลาร์แก่วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (College of Engineering and Technology หรือ GACET) ของมหาวิทยาลัย
ม.อีสเทิร์นเอเชีย จัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ
ม.อีสเทิร์นเอเชีย จัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2564 – สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ โทร. 02 577-1028 ต่อ Mar 2022
ม.อีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับธนาคารออมสิน
ม.อีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับธนาคารออมสิน
สานต่อโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปีที่ 2 เปิดเวทีนำเสนอโครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน – Aug 2020
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปี ๒๕๖๑ – ดร.โชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Feb 2020
ภาพข่าว: พิธีประสาทปริญญาบัตร
ภาพข่าว: พิธีประสาทปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2561 – Feb 2020
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับภาครัฐ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับภาครัฐ
เอกชน และสถาบันการศึกษา จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 – Jul 2019
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2559-2560 – ในโอกาสนี้ ดร.โชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Apr 2019
ม.อีสเทิร์นเอเชีย จัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ม.อีสเทิร์นเอเชีย จัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
Green ASIA and Sustainability Forum ประจำปี 2561 นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพและการศึกษา กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน – Jan 2019
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย
และเทศบาลเมืองน่าน จัดการแข่งขันขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 – มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Oct 2018
การแข่งขันขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย
การแข่งขันขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย
ประจำปี ๒๕๖๑ – มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย และเทศบาลเมืองน่าน Sep 2018
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียลงนามความร่วมมือกับสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียลงนามความร่วมมือกับสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ทั้ง 2 Jun 2018
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับภาครัฐ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับภาครัฐ
เอกชน และสถาบันการศึกษา จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เตรียมรับมือเมื่อไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย Jun 2018
ม.อีสเทิร์นเอเชีย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
ม.อีสเทิร์นเอเชีย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา – ซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างเครือข Oct 2017
ทีมต้นกล้าของพ่อหลวง ม.อีสเทิร์นเอเชีย
ทีมต้นกล้าของพ่อหลวง ม.อีสเทิร์นเอเชีย
คว้ารางวัลทีมเยาวชนยอดเยี่ยม – Oct 2017
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
จ.นราธิวาส จัดงาน ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช – Sep 2017
ผลงานแอปพลิเคชั่นของนักศึกษา EAU
ผลงานแอปพลิเคชั่นของนักศึกษา EAU
ชนะใจกรรมการได้รับทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม ในการประกวดโครงการ Digital Innovation Startup Apprentice – นายธีรศักดิ์ Sep 2017
นักศึกษา EAU ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นักศึกษา EAU ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 2 ประกวดศิลปะดินปั้น – นายสุริยะ สามิบัติ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า Jun 2017
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
เตรียมรับมือเมื่อไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พร้อมหาแนวทางผลักดันเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน – Jun 2017
ผลิตภัณฑ์ Oryza Oil ของคณะเภสัชศาสตร์
ผลิตภัณฑ์ Oryza Oil ของคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ในงานประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ – Apr 2017
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยนานาชาติอัลมุศฎอฟา
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยนานาชาติอัลมุศฎอฟา
เพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ มุ่งพัฒนาสู่ความยั่งยืน – การลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางการศึกษาครั้งนี้ Apr 2017
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Mar 2017
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับสถานทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับสถานทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย
และจังหวัดปทุมธานี จัดงาน “400 ปี สัมพันธ์ไทย – อิหร่าน” – ในงานจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "สัมพันธ์ ไทย – Feb 2017