มหาวิทยาลัยศิลปากร ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

TFG เซ็น MOU กับคณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งเสริมความรู้จากเอกชนสู่รั้วมหาวิทยาลัย ร่วมสร้างหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญส่งต่อนักศึกษารุ่นใหม่

๒๕ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๔๕

บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อร่วมมือทางวิชาการ โดยร่วมสร้างหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่จะเป็