ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา | newswit

สคช. พร้อมร่วมสร้างมืออาชีพเมืองเบตง
สคช. พร้อมร่วมสร้างมืออาชีพเมืองเบตง
รองรับเศรษฐกิจหมื่นล้าน – นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. Jan 2022
สคช. พร้อมร่วมสร้างมืออาชีพเมืองเบตง
สคช. พร้อมร่วมสร้างมืออาชีพเมืองเบตง
รองรับเศรษฐกิจหมื่นล้าน – นางสาววรชนาธิป กล่าวถึงบทบาทของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพว่า Jan 2022
ภาพข่าว: SME Development Bank
ภาพข่าว: SME Development Bank
เสริมแกร่งลูกค้าธนาคารภาคใต้ จัด Workshop โครงการ Modern SMEs : Design & Story – May 2018
SPU: สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ศรีปทุม
SPU: สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ศรีปทุม
ต้อนรับ ม.ราชภัฎยะลา เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน – #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU Aug 2017
ภาพข่าว: CAT ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ภาพข่าว: CAT ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
และ บริษัท แพคกอน จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา – Apr 2017
“เทศกาลนานาชาติฮาลาลชายแดนใต้” “Southern Border Halal International Fair” (SHIF 2015) วันที่ 8 - 10 กันยายน 2558 เวลา 08.00 – 22.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา –
ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นำคณะนักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 53 คน เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ – กรุงเทพฯ--22 มี.ค.--เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 พร้อมอาจารย์ จำนวน 53 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่