ภาพข่าว: CAT ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และ บริษัท แพคกอน จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา

20 Apr 2017
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และ บริษัท แพคกอน จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก โดยมี นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย CAT, ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และ ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการบริษัท แพคกอน จำกัด เป็นผู้แทนลงนาม พร้อมด้วย นายธีรพงศ์ กุศลชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงข่าย กลุ่มสำนักงานบริการ 1 และ ดร.ยงยุทธ์ พุทธพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า CAT เขตใต้ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
ภาพข่าว: CAT ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และ บริษัท แพคกอน จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา