ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นำคณะนักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 53 คน เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

22 Mar 2011

กรุงเทพฯ--22 มี.ค.--เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 พร้อมอาจารย์ จำนวน 53 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาดูงาน เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติงานในอนาคต

กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเพื่อเป็นวิทยาทานแก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ต้องการให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านไอที สถาบันการศึกษาที่สนใจเยี่ยมชม ติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-727-4242 ?

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-727-4346 สุภาพร กิติภัทร์ถาวร

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net