SPU: สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ศรีปทุม ต้อนรับ ม.ราชภัฎยะลา เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน

31 Aug 2017
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป คือ การดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและรายวิชาในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพให้ทุกคณะในระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมปัทมา ชั้น 4 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ต่อจากนั้นได้นำคณะฯจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา HUM ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
SPU: สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ศรีปทุม ต้อนรับ ม.ราชภัฎยะลา เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #สำนักวิชาศึกษาทั่วไปSPU