ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา | newswit

สสจ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
สสจ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ติดตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 – 11 Apr
ม.พะเยา ร่วมพิธีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬโลกมหาราช
ม.พะเยา ร่วมพิธีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567 – โดยการประกอบพิธีในครั้งนี้ นายรัฐพล นราดิศร 08 Apr
ม.พะเยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ม.พะเยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวันที่ 2 เมษายน – หลังจากนั้นผู้บริหาร 04 Apr
'กรมสมเด็จพระเทพฯ' พระราชทานพระราชวโรกาส
'กรมสมเด็จพระเทพฯ' พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ ม.พะเยา นำคณะเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล – วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 10.38 น. 03 Apr
ม.พะเยา ร่วมพัฒนาผ้าเขียนเทียน
ม.พะเยา ร่วมพัฒนาผ้าเขียนเทียน
ลวดลายอัตลักษณ์ผ้าปักชนเผ่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา – โดยคณะสื่อมวลชนได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่การปลูกต้นฮ่อมหรือคราม 01 Apr
ม.พะเยา เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ม.พะเยา เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 – ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม 01 Apr
ม.พะเยา ครองอันอับ 1 ที่มีอัตราชำระหนี้
ม.พะเยา ครองอันอับ 1 ที่มีอัตราชำระหนี้
กยศ. ดีที่สุดของประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 – นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 29 Mar
พิธีรับมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มเครื่องหมายสถาบัน
พิธีรับมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มเครื่องหมายสถาบัน
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา ปีการศึกษา 256 – พิธีสำเร็จการศึกษานิสิตพยาบาลประกอบไปด้วย 29 Mar
ม.พะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ม.พะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ ในโอกาสได้รางวัล อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2567 – 26 Mar
คณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายเด็กพะเยา ร่วมสร้างเมืองสำหรับทุกคน – 25 Mar
ม.พะเยา จัดพิธีมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ม.พะเยา จัดพิธีมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิซาทันตแพทยศาสตร์แด่ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช –  จากนั้น นายวรวุฒิ 25 Mar
ม.พะเยา ต้อนรับ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี
ม.พะเยา ต้อนรับ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี
รมว.อว. ในโอกาสลงพื้นที่มอบนโยบาย อว. For EV พร้อม MOU นำร่อง ให้บริการรถ EV 100% – นางสาวศุภมาส อิศรภักดี 18 Mar
ม.พะเยา จัดพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
ม.พะเยา จัดพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
พิธีตักน้ำและเจริญพระพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทอง เนื่องในประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2567 – 14 Mar
วิทยาลัยการศึกษา ม.พะยา MOU สมศ.
วิทยาลัยการศึกษา ม.พะยา MOU สมศ.
ด้านความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา – การลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในครั้งนี้ 12 Mar
คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา ลงพื้นที่จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา ลงพื้นที่จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
ณ โรงเรียนบ้านบ่อสี่เหลี่ยม จ.ลำปาง – กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย กิจกรรมนันทนาการให้กับนักเรียน 11 Mar
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
จัดกิจกรรมศาสตราพระญางำเมือง ส่งเสริมคุณค่าแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม – 11 Mar
คณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมโครงการ
คณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมโครงการ
ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน และ MOU ความร่วมมือทางวิชาการกับศาลจังหวัดพะเยา – 23 Feb
ศิลปศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย
ศิลปศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม – โดยมีกิจกรรม อาทิ Ice Breaking Activity 21 Feb
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีการศึกษา 2565 – สภามหาวิทยาลัยพะเยามีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2565 08 Feb
ม.พะเยา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ม.พะเยา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) พัฒนานักประดิษฐ์และนวัตกร กับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด – ความร่วมมือทางวิชาการตามบันทึกข้อตกลง 04 Feb
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 Frontier
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 Frontier
area-based research for sustainable development goals – มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย 29 Jan
ม.พะเยา จัดนิทรรศการโครงการ 1
ม.พะเยา จัดนิทรรศการโครงการ 1
คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 2566 เผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน (SDGs) – อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 24 Jan
ม.พะเยา MOU ร่วมมือกับ Nanhua
ม.พะเยา MOU ร่วมมือกับ Nanhua
University ประเทศไต้หวัน ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อน SDGs – 19 Jan
มหาวิทยาลัยพะเยา สวัสดีปีใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา สวัสดีปีใหม่
2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา – อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Product) 04 Jan
ม.พะเยา ประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ม.พะเยา ประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2565 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 04 Jan
ทีมวิจัย ม.พะเยา พัฒนากบนา มุ่งสู่
ทีมวิจัย ม.พะเยา พัฒนากบนา มุ่งสู่
คลังอาหารโลก – กิจกรรมในวันเปิดงาน มีการเปิดตัวสารคดีสั้น เรื่อง "พะเยาเมืองคลังอาหารผ่านการเลี้ยงกบ" และมีการ 26 Dec
ม.พะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.น.สพ.
ม.พะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.น.สพ.
สมชาติ ธนะ กับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ. ประเทศไทย ประจำปี 2566 ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม – 19 Dec
ม.พะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาความเป็นเลิศ
ม.พะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2586 (แผน 20 ปี) – วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 19 Dec
ม.พะเยา ได้รับรางวัล สถาบันการศึกษาดีเด่น
ม.พะเยา ได้รับรางวัล สถาบันการศึกษาดีเด่น
ด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 – โดยสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์ปรัปชั่น(ประเทศไทย) 13 Dec
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย
PARAMEDIC GAMES ครั้งที่ 7 – ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 08 Dec