ฟิทช์ เรทติ้งส์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ฟิทช์ปรับแนวโน้มเครดิต บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ เป็นลบ คงอันดับเครดิตที่ BBB (tha)

๐๘ ธ.ค. ๒๕๖๔ ๐๙:๒๓

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS เป็นลบ จากมีเสถียรภาพ และคงอันดับเครดิตดังกล่าวที่ 'BBB (tha)' ในขณะเดียวกัน

ฟิทช์ประกาศอันดับเครดิตที่คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บ.ไทยโอริกซ์ลีสซิ่งที่ 'AAA(tha)(EXP)'

๐๓ ธ.ค. ๒๕๖๔ ๑๐:๐๐

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่คาดว่าจะให้ (Expected National Long-Term Rating) แก่หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกัน มูลค่ารวมไม่เกิน 1.0 พันล้านบาท ของบริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (หรือ TOLC) ที่ 'AAA(tha)(EXP)'

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารกสิกรไทยที่ 'BBB' และ 'AA (tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

๐๒ ธ.ค. ๒๕๖๔ ๑๐:๒๐

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBank ที่ 'BBB' และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AA (tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารกรุงเทพที่ 'BBB' และ 'AA (tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

๐๒ ธ.ค. ๒๕๖๔ ๑๐:๑๑

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL ที่ 'BBB' และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AA (tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ฟิทช์ปรับเพิ่มอันดับเครดิตของธนาคารกรุงไทยเป็น 'BBB ' และ 'AAA(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

๐๒ ธ.ค. ๒๕๖๔ ๑๐:๐๐

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศปรับเพิ่มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Issuer Default Rating) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB เป็น 'BBB ' จาก 'BBB' และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) เป็น 'AAA(tha)' จาก 'AA (tha)'

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ 'BBB ' และ 'AAA(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

๐๒ ธ.ค. ๒๕๖๔ ๐๙:๕๕

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY ที่ 'BBB ' และอันดับเครดิตภายภายในประเทศระยะยาวที่ 'AAA(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ 'BBB' และ 'AA (tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

๐๒ ธ.ค. ๒๕๖๔ ๐๙:๔๘

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ที่ 'BBB' โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพพร้อมกันนี้ฟิทช์ได้ยกเลิกอันดับเครดิตสนับสนุนและอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำของธนาคาร

ฟิทช์คงอันดับเครดิต ของ GPSC ที่ 'A (tha)' แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔ ๐๙:๑๘

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) หรือ GPSC ที่ 'A (tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ฟิทช์ปรับแนวโน้มเครดิตของ DTAC เป็นลบ; คงอันดับเครดิตที่ 'AA(tha)'

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๔ ๑๐:๓๒

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คแซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโทรคมนาคมไทย เป็นลบจากมีเสถียรภาพ และประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ 'AA(tha)'

ฟิทช์คงอันดับเครดิต AIS และ AWN ที่ 'AA (tha)'; แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๔ ๑๐:๒๔

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS และบริษัทลูก ซึ่งได้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN ที่ 'BBB ' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ฟิทช์ปรับแนวโน้มเครดิต Siam Makro เป็นลบ คงอันดับเครดิตที่ A-(tha)

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑๐:๔๖

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ Makro เป็นลบ จากมีเสถียรภาพ และคงอันดับเครดิตดังกล่าวที่ 'A-(tha)' ในขณะเดียวกัน ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวแก่หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)ที่ 'AAA(tha)'

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑๐:๔๙

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AAA(tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่จะออกโดย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ( 'AAA(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกิน 5

ฟิทช์คงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทของธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพฯ ที่

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๔ ๐๙:๕๕

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินบาท ที่ 'AAA(tha) หุ้นกู้ดังกล่าวออกโดย สาขากรุงเทพฯ (SMBC Bangkok Branch) ของธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง

ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศของ CIMBT ที่ 'AA-(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๔ ๐๙:๔๒

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National Short-Term Rating) ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT ที่ 'AA-(tha)' และ 'F1 (tha)' ตามลำดับ

ฟิทช์ประกาศปรับเพิ่มอันดับเครดิตสากล ของ ธ.ทหารไทยธนชาต เป็น 'BBB' และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว เป็น 'AA (tha)'

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑๕:๔๒

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศปรับเพิ่มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Issuer Default Rating) ของ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB เป็น 'BBB' จาก 'BBB-' และปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวเป็น 'AA (tha)' จาก 'AA-(tha)'

ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) ที่ 'AAA(tha)' / แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑๕:๓๖

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ BOCT ที่ 'AAA(tha)' และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1 (tha)'

ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) ที่ 'AAA(tha)' แนวโน้ม อันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑๑:๓๒

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ของธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) (SMTBT) ที่ 'AAA(tha) และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National Short-Term Rating) ที่ 'F1 (tha)'

ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศของอีซี่บาย ที่ 'AA(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑๕:๔๑

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) หรือ EB ที่ 'AA(tha)' และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1 (tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตอันดับเครดิตของ EB

ฟิทช์ประกาศจัดอันดับเครดิตให้แก่หุ้นกู้มีประกันชุดใหม่ที่กำลังจะเสนอขายของ Risland (Thailand) ที่ AA(tha)

๐๘ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑๗:๒๐

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) ที่ AA(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ ให้แก่หุ้นกู้มีประกันจำนวนไม่เกิน 3 พันล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนไม่เกินปี 2567 ซึ่งกำลังจะเสนอขายโดย บริษัท ริสแลนด์

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ สกุลเงินบาทของอีซี่บาย ที่ 'AA(tha)'

๐๖ ก.ย. ๒๕๖๔ ๐๙:๐๖

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AA(tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันสกุลเงินบาทที่จะออกโดย บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ( 'AA(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ)

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๔ ๑๖:๓๓

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 (Basel III-compliant Tier 2 subordinated unsecured notes) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY (อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว

ฟิทช์คงอันดับเครดิต บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป ที่ 'A-(tha)' แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๔ ๐๘:๔๘

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวหุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ที่ 'A-(tha)'

ฟิทช์ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคารกสิกรไทยที่ 'F1 (tha)'

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๔ ๑๐:๐๘

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นแก่หุ้นกู้ระยะสั้นไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินยูโร ที่จะออกเสนอขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBank ('BBB'/'AA (tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/'bbb') ที่ 'F1

ฟิทช์จัดอันดับเครดิตภายในประเทศหุ้นกู้ชุดใหม่ของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ที่ระดับ 'A (tha)'

๐๒ ส.ค. ๒๕๖๔ ๑๖:๕๘

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long Term Rating) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิชุดใหม่ที่กำลังจะออกเสนอขายของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCC (อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'A (tha)' แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ)

ฟิทช์จัดอันดับเครดิตตราสารสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีการค้ำประกันของ Minor International ชุดใหม่ที่ 'BBB'

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔ ๐๘:๓๘

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศจัดอันดับเครดิตระยะยาว (Long-term Rating) ให้แก่ตราสารค้ำประกันประเภทกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ไม่มีกำหนดอายุ มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ที่

ปตท. มีความสามารถในการรองรับหนี้ที่เพิ่มโดยไม่กระทบต่ออันดับเครดิตเพียงพอสำหรับการเข้าซื้อกิจการ

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๔ ๐๙:๐๕

ฟิทช์ เรทติ้งส์กล่าวว่าการเข้าซื้อกิจการ (Acquisition) โดยบริษัทลูกของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. (อันดับเครดิตที่ระดับ BBB /AAA(tha) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ในธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับแผนธุรกิจในเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy

ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ที่ 'A-' แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๔ ๐๘:๔๔

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign Currency Issuer Default Rating) ของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SCBT ที่ 'A-' แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ ขณะเดียวกันฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตสากลระยะสั้น (Short-Term

ฟิทช์ปรับลดอันดับเครดิต JWD InfoLogistics เป็น BBB-(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๐๙:๓๓

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) ของบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD เป็น BBB-(tha) จาก BBB(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีสเถียรภาพ ในขณะเดียวกัน