ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมเชิงปฏิบัติการ | newswit

ปตท.สผ. ร่วมฝึกอบรมกับกรมเจ้าท่า
ปตท.สผ. ร่วมฝึกอบรมกับกรมเจ้าท่า
บริหารจัดการสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่จังหวัดสงขลา – การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 16:56
เกษตรเขต 2 จัดประชุมผลักดันเกลือทะเลไทยสู่มรดกทางการเกษตรโลก
เกษตรเขต 2 จัดประชุมผลักดันเกลือทะเลไทยสู่มรดกทางการเกษตรโลก
(GIAHS) ครั้งที่ 1 – โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ1. 23 Feb
กรม สบส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพกับนโยบาย
กรม สบส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพกับนโยบาย
12+1 ฯ ให้กับสถานพยาบาลภาครัฐทุกระดับ – เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 256 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น แวนดา 22 Feb
สปสช. ระดมสมอง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
สปสช. ระดมสมอง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
ปี 2567 – นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า 08 Feb
มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ
มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ
Stop-the-Bleed ในกรุงเทพฯ มอบทักษะที่จำเป็นสำหรับแพทย์ไทยในอนาคต – เวิร์กช็อป Stop-the-Bleed 10 Jan
ม.พะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาความเป็นเลิศ
ม.พะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2586 (แผน 20 ปี) – วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 19 Dec
ปตท.สผ. ร่วมฝึกอบรมกับกรมเจ้าท่า
ปตท.สผ. ร่วมฝึกอบรมกับกรมเจ้าท่า
เตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน – กรมเจ้าท่าได้จัดให้มีการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความร 04 Dec
ปตท.สผ. ร่วมฝึกอบรมกับกรมเจ้าท่า
ปตท.สผ. ร่วมฝึกอบรมกับกรมเจ้าท่า
เตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน – กรมเจ้าท่าได้จัดให้มีการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความร 04 Dec
วว. / KECF ระดมความคิดรัฐเอกชน
วว. / KECF ระดมความคิดรัฐเอกชน
จัดทำรายงานแนวปฏิบัติที่ดีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมควบคุมมลพิษทางอากาศระดับเมือง – ในการนี้ ดร.สุวิทย์ อัจริยะเมต 26 Oct
สอวช. ผนึกความร่วมมือ ก.พ.ร. -
สอวช. ผนึกความร่วมมือ ก.พ.ร. -
SCG ระดมความเห็นแนวทางลดก๊าซเรือนกระจก เชื่อมโยงการขับเคลื่อนด้านนโยบายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำ – 21 Sep
ลอนจี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านการลงทุนคาร์บอนต่ำ
ลอนจี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านการลงทุนคาร์บอนต่ำ
อาเซียน-จีน ที่ประเทศอินโดนีเซีย – ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ 08 Sep
พช.เชียงราย ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต
พช.เชียงราย ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 – จังหวัดเชียงราย 29 Aug
วว. ร่วมกับสำนักงานเกษตร จ.ปทุมธานี
วว. ร่วมกับสำนักงานเกษตร จ.ปทุมธานี
จัด Workshop คณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและแปลงใหญ่ระดับจังหวัด – 04 Aug
SME D Bank จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
SME D Bank จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนวิสาหกิจ 5 ปี (ปี 2567-2571) และแผนธุรกิจ ประจำปี 2567 – 16 Jun
ศอช. สานพลัง 10 อำเภอชายขอบ จ.เชียงใหม่
ศอช. สานพลัง 10 อำเภอชายขอบ จ.เชียงใหม่
เปิดเวทีระดมความเห็น มุ่งพัฒนาการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยแก่ประชากรกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาสทาง 31 May
EXIM BANK ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนวิสาหกิจ
EXIM BANK ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนวิสาหกิจ
5 ปี (ปี 2567-2571) และแผนธุรกิจปี 2567 – 25 May
กรมอนามัย โดยสำนักทันตสาธารณสุข
กรมอนามัย โดยสำนักทันตสาธารณสุข
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี – 27 Apr
ดร.ประทีป เศรษฐี จากยูเจนิกซ์ แฮร์ ไซเอนเซส ได้รับเลือกเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ ณ การประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2566 ของสถาบันปลูกผมโลกที่ประเทศไทย – ผมร่วงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านทั่วโลก แต่โชคดีที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแพทย์ทำให้การปลูกผมเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับหลาย ๆ คน ยูเจนิกซ์ แฮร์ ไซเอนเซส (Eugenix Hair Sciences) ได้เข้ามามีบทบาทเติมเต็มความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เดินหน้าลดหนี้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เดินหน้าลดหนี้
จัดประชุมถอดบทเรียนการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 4 จังหวัด – นายวิฑูรย์ นวลนุกูล 22 Mar
CEO ปตท. บรรยายพิเศษด้านพลังงานและภูมิรัฐศาสตร์แก่ยุวทูตคุณธรรม
CEO ปตท. บรรยายพิเศษด้านพลังงานและภูมิรัฐศาสตร์แก่ยุวทูตคุณธรรม
– ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวง Feb 2023
ม.ทักษิณเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ม.ทักษิณเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
WUNCA ครั้งที่ 42 ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมการศึกษาที่ยั่งยืน ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต – Feb 2023
รมว.สุชาติ ส่ง 'ที่ปรึกษา' เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ
รมว.สุชาติ ส่ง 'ที่ปรึกษา' เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ
มุ่งพัฒนาทักษะไอทีแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม พัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล – นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ Feb 2023
งานฉลองครบรอบ 10 ปี รางวัลกว่างโจว อวอร์ด ปิดฉากแล้ว พร้อมเริ่มการเดินทางครั้งใหม่ – รางวัลกว่างโจว อวอร์ด ร่วมกันจัดตั้งโดยเมืองกว่างโจว สหพันธ์เมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (UCLG) และสมาคมมหานครสำคัญของโลก (METROPOLIS) โดยเป็นรางวัลระดับนานาชาติรางวัลแรกที่ตั้งชื่อตามเมืองในจีน สำหรับงานฉลองครบรอบ 10 ปี รางวัลกว่างโจว อวอร์ด ประกอบด้วยพิธีเปิด การประชุมย่อย 4 รายการ และพิธีปิด โดยในพิธีเปิดนั้น
กรมวิชาการเกษตรจับมือ FAO ขับเคลื่อน
กรมวิชาการเกษตรจับมือ FAO ขับเคลื่อน
ระบบเกษตร Net Zero นำร่องรับรองคาร์บอนเครดิตพืชเศรษฐกิจอ้อย ปาล์ม ยาง ข้าว ในภาคการเกษตรไทยและภูมิภาคอาเซียน – Dec 2022
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกร่วมสนับสนุน
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกร่วมสนับสนุน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายด้านสุขภาพสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ – นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล Nov 2022
แพทย์จากสถาบันโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเท็กซัสเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติว่าด้วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ – ตลอดการประชุมสามวัน นายแพทย์นาตาเลได้นำเสนอเคสการรักษาสด ๆ ด้วยการจี้หัวใจด้วยสนามไฟฟ้า ( Pulsed Field Ablation) ตลอดจนพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีและแนวทางที่ล้ำสมัยในการจี้ไฟฟ้าเพื่อรักษาภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (Atrial Fibrillation) สำหรับวิทยากรคนสำคัญในงานคือคุณแฟรงก์ ไบเดน (Frank Biden) น้องชายของประธานาธิบดีโจ ไบเดน โดยเขาได้บรรยายหัวข้อ "อนาคตของการดูแลสุขภาพทั่วโลก"(The Future
วช. ร่วมกับ มสธ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วช. ร่วมกับ มสธ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การประเมินตนเองในคลังสารสนเทศดิจิทัลตามมาตรฐานสากลเนสเทอร์ซีล (Nestor Seal) – นายสมปรารถนา สุขทวี Sep 2022