ข่าวประชาสัมพันธ์บำเหน็จ | newswit

'ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์' ชวนสมาชิก
'ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์' ชวนสมาชิก
กบข.ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลุ้นทองคำ มูลค่า 1 สลึง จำนวน 24 รางวัล ได้แล้ววันนี้ พร้อมรับสิทธิพิเศษเอ็กซ์คลูซีฟต่างๆ 10 Jul
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด Group Mentor
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด Group Mentor
พี่เลี้ยงการเงิน – ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินโครงการ "Happy Money สุขเงินสร้างได้" มาอย่างต่อเนื่อง 16 Jun
เลขาธิการ กบข. เผย กบข. พร้อมเป็นองค์กรที่รับผิดชอบด้าน
เลขาธิการ กบข. เผย กบข. พร้อมเป็นองค์กรที่รับผิดชอบด้าน
ESG – ESG หนึ่งในความท้าทายที่ เลขาธิการ กบข. พร้อมทำเพื่อสังคมดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ กบข. กล่าวว่า 30 Mar
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
เชื่อมั่นเลือก พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บริหารอาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์ – ปัจจุบัน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ 20 Feb
BCPG ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
BCPG ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ให้ รพ.บำเหน็จณรงค์ ลดค่าไฟฟ้าปีละกว่า 3 แสนบาท – ทั้งนี้ บีซีพีจีได้จัดทำโครงการ พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึง 14 Feb
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดเวิร์กช็อปพี่เลี้ยงการเงินแก่สมาชิก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดเวิร์กช็อปพี่เลี้ยงการเงินแก่สมาชิก
กบข. และข้าราชการกองทัพบก – ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุนเครื่องมือและสื่อความรู้ทางการเงินเพื่อต่อยอดความรู 26 Jan
กบข. วางใจแต่งตั้ง บลจ.กสิกรไทย
กบข. วางใจแต่งตั้ง บลจ.กสิกรไทย
บริหารกองทุนตราสารทุนไทยต่อเนื่อง – Feb 2022
ก.ล.ต. ผนึกองค์การสหประชาชาติ
ก.ล.ต. ผนึกองค์การสหประชาชาติ
PRI กบข. และ AIMC จัดสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เพื่อส่งเสริมหลักการลงทุนที่รับผิดชอบ – Dec 2021
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับทางเลือกในการออมภาคบังคับ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับทางเลือกในการออมภาคบังคับ
– ทำไมต้องมีระบบการออมภาคบังคับการมีระบบการออมภาคบังคับจะช่วยตอบโจทย์การเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ของไทย Aug 2021
ซีเอ็ด รับรางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในหมวดร้านหนังสือ
ซีเอ็ด รับรางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในหมวดร้านหนังสือ
– ทั้งนี้เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้มีพิธีมอบรางวัลฯ โดย ดร. ศรีกัญญา Dec 2020
เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล
เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล
แบรนด์ที่น่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากที่สุด จาก กบข.ร่วมกับนิตยสาร BrandAge – Dec 2020
คืบหน้าการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการบำนาญ กทม. อายุ 70 ปีขึ้นไป – เพื่อลงนามประกาศใช้บังคับ คาดจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ อย่างไรก็ตาม เงินงบประมาณที่นำมาจ่ายบำเหน็จดำรงชีพดังกล่าว เป็นงบประมาณของกรุงเทพมหานครมิใช่เงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
ชี้แจงการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการบำนาญ
ชี้แจงการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการบำนาญ
อายุ 70 ปี – ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กรณีดังกล่าวมีผู้ร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน Feb 2020
ภาพข่าว: ยูนิเซฟ และ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ภาพข่าว: ยูนิเซฟ และ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของการพัฒนาเศรษฐกิจภาคประชาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน Sep 2019
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและ UNICEF ในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบบบำเหน็จบำนาญ และการประเมินผลนโยบายทางสังคมของรัฐบาลต่อเศรษฐกิจ – การให้ความช่วยเหลือของ UNICEF เป็นการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ โดยจะมี การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคในการพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐในการกำหนดนโยบายทางสังคม และระบบการคุ้มครองทางสังคมรวมถึงการนำเงินโอนทางสังคม (Social Cash Transfer) มาใช้
ธอส. จัดให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก
ธอส. จัดให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก
กบข. กู้บ้าน ดอกเบี้ย 0% นาน 1 ปีแรก – นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า Aug 2019
บก.เผยผู้รับบำนาญอายุ 70 ปีขึ้นไปที่มีสิทธิยื่นรับบำเหน็จดำรงชีพแล้ว 2,396 ราย – นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ ให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ.2562 หากผู้รับบำนาญที่เคยขอรับบำเหน็จดำรงชีพในอัตรา 15 เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ ในช่วงอายุ 60 ปี และ 65 ปีไปแล้ว และยังไม่ครบตามสิทธิซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท
กรมบัญชีกลางแจงความคืบหน้าร่างพระราชกฤษฎีกาเพิ่ม ช.ค.บ. 10,000 บาท และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ 70 ปี – นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ความคืบหน้าของร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วย ค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงกฎหมายตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เพิ่มเงินให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบำนาญรวมกันทุกประเภทและรวม
ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
กระทรวงสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ และชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมุทรปราการ – พญ.ประพิมพรรณ Mar 2019
กรมบัญชีกลางแจงการปรับเพิ่มเงิน ช.ค.บ. ให้ได้รับเดือนละ 10,000 บาท กรมบัญชีกลางแจงการปรับเพิ่มเงิน ช.ค.บ. ที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ไม่เป็นความจริง – โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว จะแก้ไขในเรื่อง การปรับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.)
ภาพข่าว: กบข. วางใจแต่งตั้ง บลจ.กสิกรไทย
ภาพข่าว: กบข. วางใจแต่งตั้ง บลจ.กสิกรไทย
บริหารจัดการกองทุนตราสารทุนไทย – Jan 2019
กรมบัญชีกลางเร่งเครื่องปรับระบบการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ – นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) และการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยกรมบัญชีกลางได้ร่างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จดำรงชีพที่ได้ขยายเพดานของวงเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เพิ่มอีก
กบข. เปิดโอกาสให้สมาชิกกำหนดสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตนเอง
กบข. เปิดโอกาสให้สมาชิกกำหนดสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตนเอง
– ทั้งนี้ กบข. จะดำเนินการนำยอดเงินในบัญชีของสมาชิกที่สามารถเปลี่ยนแผนได้ อันประกอบด้วย เงินสะสม Jan 2019
ครม.เห็นชอบหลักการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงิน ช.ค.บ. และบำเหน็จดำรงชีพ – นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ออกตามความใน พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
PSP Investments และ Tishman Speyer ประกาศขายอาคารสำนักงานในปารีสให้กับ Societe Generale Insurance – PSP Investments และ Tishman Speyer ซื้ออาคารสำนักงานขนาด 53,000 ตร.ม. ที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ La Defense ของกรุงปารีส เมื่อปี 2556 โดยหลังจากที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งใหม่ครั้งใหญ่ อาคารหลังดังกล่าวจึงได้เปลี่ยนโฉมจากอาคารสำนักงานเก่าแก่อายุ 20 ปี มาเป็นอาคารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ