BCPG ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ รพ.บำเหน็จณรงค์ ลดค่าไฟฟ้าปีละกว่า 3 แสนบาท

14 Feb 2023

กลุ่มบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณปรียดา วุฒิภักดี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ตามโครงการพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึง ทำให้โรงพยาบาลฯ ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 360,000 บาทต่อปี  และสามารถนำเงินดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีนายแพทย์ เชิดศักดิ์ เพิ่มปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ

BCPG ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ รพ.บำเหน็จณรงค์ ลดค่าไฟฟ้าปีละกว่า 3 แสนบาท

ทั้งนี้ บีซีพีจีได้จัดทำโครงการ พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึง (Energy for Everyone) โดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับสถานที่สาธารณประโยชน์ อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ  รวมถึงชุมชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อมอบพลังงานและแสงสว่างที่ผลิตจากพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ทุกคน