สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิดำเนินการเปิดฝึกอบรม ลักสูตรพนักงานขับรถฟอร์กลิฟต์ไม่เกิน 10 ตัน

16 Feb 2023

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรพนักงานขับรถฟอร์กลิฟต์ไม่เกิน 10 ตัน ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ทำงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 15,16 และวันที่ 22,23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริษัท พูลอุดม จำกัด ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิดำเนินการเปิดฝึกอบรม ลักสูตรพนักงานขับรถฟอร์กลิฟต์ไม่เกิน 10 ตัน

การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพยกระดับแรงงานและปรับเปลี่ยนทักษะ (Upskill/Reskill) กลุ่มบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ในตำแหน่งนักบริหารงาน ผู้ควบคุม ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานบริหาร ในคลังสินค้า (Warehouse) และสร้างบุคลากรที่มีความรู้ให้มีความรู้เฉพาะทาง (Advanced Skill) ให้สูงขึ้น

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit