ข่าวประชาสัมพันธ์ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ | newswit

ซีพีเอฟ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ
ซีพีเอฟ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน – นางกอบบุญ ศรีชัย 29 Mar
CPF รวมพลังจิตอาสา สานต่อ "โครงการซีพีเอฟ
CPF รวมพลังจิตอาสา สานต่อ "โครงการซีพีเอฟ
รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" ปีที่ 7 – นายภาณุวัตร เนียมเปรม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ Aug 2022
เครือซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกพลังเพิ่มพื้นที่สีเขียว
เครือซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกพลังเพิ่มพื้นที่สีเขียว
โครงการ ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง – นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือซีพี- ซีพีเอฟ Apr 2022
โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก
โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก
เขาพระยาเดินธง ได้รับรองจาก อบก. ร่วมลดก๊าซเรือนกระจก – นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส Dec 2021
กรมป่าไม้ ชูโมเดลซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ
กรมป่าไม้ ชูโมเดลซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ
ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง แหล่งเรียนรู้การฟื้นฟูป่า – ระยะ 5 ปี ของการดำเนินโครงการระยะที่หนึ่ง (ปี 2559-2563 Jun 2021
ซีพีเอฟ หนุนสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ซีพีเอฟ หนุนสร้างความมั่นคงทางอาหาร
มอบกองทุนฯชุมชนรอบเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี พึ่งพาตนเองยั่งยืน – ซีพีเอฟ ร่วมกับกรมป่าไม้ ดำเนินโครงการ "ซีพีเอฟ Nov 2020
ภาพข่าว: กรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารบ.เอกชน
ภาพข่าว: กรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารบ.เอกชน
ดูงานโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง – ปัจจุบัน ผืนป่า 5,971 Aug 2020
ซีพีเอฟ สร้าง “เครือข่ายชุมชน”
ซีพีเอฟ สร้าง “เครือข่ายชุมชน”
ดูแลผืนป่ายั่งยืน ต่อยอดสร้างความมั่นคงทางอาหาร – ความร่วมมือ  3 ประสาน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน Jun 2020
ซีพีเอฟ สร้าง “เครือข่ายชุมชน”
ซีพีเอฟ สร้าง “เครือข่ายชุมชน”
ดูแลผืนป่ายั่งยืน ต่อยอดสร้างความมั่นคงทางอาหาร – ความร่วมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่ออนุรักษ์ Jun 2020
ภาพข่าว: ซีพีเอฟ จับมือภาครัฐ
ภาพข่าว: ซีพีเอฟ จับมือภาครัฐ
และ ชุมชน เติมความชุ่มชื้นแก่ป่าต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี – Mar 2020
ภาพข่าว: กรมป่าไม้-ซีพีเอฟร่วมเติมความรู้การฟื้นฟูป่าให้นศ.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ภาพข่าว: กรมป่าไม้-ซีพีเอฟร่วมเติมความรู้การฟื้นฟูป่าให้นศ.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
– โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าที่เขาพระยาเดินธง 5,971ไร่ Jul 2019
กรมป่าไม้-ซีพีเอฟร่วมเติมความรู้การฟื้นฟูป่าให้นศ.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
กรมป่าไม้-ซีพีเอฟร่วมเติมความรู้การฟื้นฟูป่าให้นศ.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
– โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าที่เขาพระยาเดินธง 5,971ไร่ Jul 2019
กรมป่าไม้ชู“โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ
กรมป่าไม้ชู“โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ
ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” ต้นแบบฟื้นฟูป่า – นายชาตรี รักษาแผน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า Apr 2019
“โครงการสวนป่าชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร”
“โครงการสวนป่าชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร”
ซีพีเอฟ หนุนปลูกป่าเชิงนิเวศในฟาร์มสุกร – นายสมพร เจิมพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า Jul 2018
ซีพีเอฟ และ กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวรับฤดูฝน ในโครงการ ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง –
ซีพีเอฟ จัดกิจกรรมเพาะกล้าและทำฝายชะลอน้ำในโครงการ ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง –
CPFประสานพลังจิตอาสาร่วมพิทักษ์ป่า
CPFประสานพลังจิตอาสาร่วมพิทักษ์ป่า
'เขาพระยาเดินธง' ต่อเนื่องปีที่ 3 – นายนพดล ศิริจงดี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ Feb 2018
ทุกภาคส่วนรวมพลังอนุรักษ์ผืนป่า
ทุกภาคส่วนรวมพลังอนุรักษ์ผืนป่า
เปิดตัว 'โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง' – นายนพดล ศิริจงดี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส Jul 2017
CPF รวมพลังพนักงานจิตอาสาสร้างฝายเตรียมปลูกป่าเขาพระยาเดินธง
CPF รวมพลังพนักงานจิตอาสาสร้างฝายเตรียมปลูกป่าเขาพระยาเดินธง
– นายนพดล ศิริจงดี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ในฐานะประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ บริษัท Mar 2017
ซีพีเอฟ นำชาวซีพีเอฟจิตอาสา สร้างฝาย
ซีพีเอฟ นำชาวซีพีเอฟจิตอาสา สร้างฝาย
เพาะกล้า ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ กิจกรรมคิกออฟ ในโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง – นายนพดล ศิริจงดี Jan 2017
ซีพีเอฟ Kick Off กิจกรรมแรก ในโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ
ซีพีเอฟ Kick Off กิจกรรมแรก ในโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ
ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง หลังจับมือ กรมป่าไม้ อบก. และ BEDO อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำยั่งยืน – นายนพดล ศิริจงดี Jan 2017
ซีพีเอฟ จับมือ กรมป่าไม้ อบก.
ซีพีเอฟ จับมือ กรมป่าไม้ อบก.
และ BEDO อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำยั่งยืน ในโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง – Nov 2016
ซีพีเอฟ จับมือ กรมป่าไม้ อบก.
ซีพีเอฟ จับมือ กรมป่าไม้ อบก.
และ BEDO อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำยั่งยืน ในโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง – นายประลอง Oct 2016
ภาพข่าว: โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ
ภาพข่าว: โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ
ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง – Oct 2016
ซีพีเอฟ ชูโครงการ “ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ”
ซีพีเอฟ ชูโครงการ “ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ”
ต้นแบบการสร้างพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการทั่วประเทศ – นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Dec 2015
ภาพข่าว: ซีพีเอฟ ปลูกป่าโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ” –