ภาพข่าว: ซีพีเอฟ ปลูกป่าโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ”

06 Jul 2015
นายประจิตต์ อุดหนุน (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการบริหาร และ นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ นายมนัสพล ธนาสุภาพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) นายอำเภอมวกเหล็ก และส่วนราชการ ร่วมปลูกต้นไม้กับชุมชน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูต้นน้ำป่าสัก ภายใต้โครงการ "ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ" ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย บ้านปากคลอง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี