กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

วว. /UNESCO /ผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ ร่วมถอดบทเรียนการบริหารพื้นที่สงวนชีวมณฑลสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย

๑๖ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๒๐

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานสัมมนาออนไลน์ International Webinar on Biosphere Reserves: Living in Harmony with Nature, Lessons Learned and Way Forward

ทีเซลส์ผนึกพลังเครือข่ายพันธมิตร ขับเคลื่อนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์สู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน

๐๘ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๔๗

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)

วศ.คว้าถ้วย Bronze Award กับผลงาน คอนกรีตแห้งสำเร็จรูปสำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล ในงาน มหกรรมวิจัยฯ 64

๓๐ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๔๐

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Research Expo 2021 Award และมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand

ทีเซลส์ผนึกพลังร่วมกับเครือข่ายอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ จัดสัมมนา Life Sciences Foresight Seminar

๒๔ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๓:๒๗

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)

อว. เผยข่าวดีไทยไต่อันดับดัชนีนวัตกรรมโลกเบียดแซงเวียดนาม ขยับขึ้นสู่อันดับ 43 จาก 132 ประเทศทั่วโลก

๒๒ ก.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๑๗

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เผยผลการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก ประจำปี 2564 (Global Innovation Index GII 2021) ภายใต้ธีม

ทีเซลส์ ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน และ มศว ขับเคลื่อน โครงการการพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน

๐๘ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๔๐

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน จับมือร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

ทีเซลส์ ผลักดันการขึ้นทะเบียน RTTP เจาะลึกทุกเทคนิค การเขียนบทความ RTTP

๒๗ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๐๗

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ทีเซลส์ ขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียน RTTP เจาะลึกการเขียนบทความ RTTP และกรณีศึกษา

๒๔ ส.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๕๓

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ทีเซลส์ ร่วมกับ 365 โซลูชั่นส์ ขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการสุขภาพ อนาคตแห่งการลงทุน

๒๐ ส.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๓๗

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ร่วมกับ บริษัท 365 โซลูชั่นส์ จำกัด จัดสัมมนาออนไลน์ 'Business Forum and Business

ทีเซลส์ ร่วมกับ 365 โซลูชั่นส์ จัดสัมมนาออนไลน์ บริการสุขภาพ อนาคตแห่งการลงทุน?

๐๔ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๒:๐๒

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ร่วมกับ บริษัท 365 โซลูชั่นส์ จำกัด จัดสัมมนาออนไลน์ 'Business Forum and Business Matching'

ทีเซลส์ ร่วมกับ สกสว. และอินเทลเล็คชวล ขยายเวลาเปิดรับคำขอรับการสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา

๐๔ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๕๗

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และบริษัท

ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ สกสว. และอินเทลเล็คชวล เปิดรับคำขอรับการสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา

๒๑ ก.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๓๗

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน จับมือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และบริษัท

ทีเซลล์ จับมือร่วมกับ สกสว. APEC และ AUTM จัดงานอบรม APEC Bio-Medical Technology Commercialization Training Center (APEC TCTC)

๒๐ ก.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๕๒

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน จับมือร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์

ม.มหิดล เชื่อมั่นพร้อมเป็นผู้นำหุ่นยนต์ทางการแพทย์ระดับโลก

๐๕ ก.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๑๐

นับตั้งแต่ที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.) ได้ประกาศปฏิรูปยกระดับอุดมศึกษาไทย (Reinventing University) ให้ทัดเทียมระดับสากลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 นั้น

ทีเซลส์ จับมือ สกสว. ขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียน RTTP สร้างสรรค์งานวิจัยให้เกิดคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม

๐๒ ก.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๐๑

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน จับมือร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์

APEC Bio-Medical Technology Commercialization Training Center (APEC TCTC)

๒๘ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๔:๔๙

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน จับมือร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), Asia-Pacific Economic

ทีเซลส์ เปิดเวที Business Forum: How to Invest in Covid-19 Situation? ฝ่าวิกฤตโควิด-19 เจาะกลยุทธ์ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน Life

๑๘ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๐๘:๓๖

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ร่วมกับ บริษัท 365 โซลูชั่นส์ จำกัด เปิดเวทีสัมมนาออนไลน์

ทีเซลส์ ร่วมกับ 365 โซลูชั่นส์ จัดสัมมนาออนไลน์ Business Forum: How to Invest in Covid-19 Situation?

๐๗ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๐๖

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ร่วมกับ บริษัท 365 โซลูชั่นส์ จำกัด จัดสัมมนาออนไลน์ Business Forum: How to Invest in

วศ.หารือผู้บริหารก.อุตสาหกรรมวิจัยเครื่องดื่มสารสกัด CBD

๑๒ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๗:๒๕

วศ.เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหาร ก.อุตสาหกรรม สถาบันอาหาร และผู้ประกอบการ หารืองานวิจัยเครื่องดื่มสารสกัด CBD ตอบโจทย์กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้บริโภคกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดประชุมหารืองานวิจัยพัฒนาเครื่องดื่มที่มีสารสกัด CBD

APEC Bio-Medical Technology Commercialization Training Center (APEC TCTC)

๑๑ มี.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๐๐

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน จับมือร่วมกับ Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) และ Association of University Technology Managers (AUTM)