วว. ร่วมโชว์ผลงานโครงการไม้ดอกไม้ประดับฯ ตามแนวทางมาลัยวิทยสถาน @ งานเทศกาลงาน เทศกาลศิลปะ สายหมอกและดอกไม้ จังหวัดเลย

03 Jan 2023

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานพิธีเปิดงาน เทศกาลศิลปะ สายหมอกและดอกไม้ กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว ครั้งที่ 30 อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ประจำปี 2565 โอกาสนี้ ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ ที่ปรึกษาโครงการ ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ นักวิจัยอาวุโสและหัวหน้าโครงการ และทีมนักวิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอ ภูเรือ จังหวัดเลย

วว. ร่วมโชว์ผลงานโครงการไม้ดอกไม้ประดับฯ ตามแนวทางมาลัยวิทยสถาน @ งานเทศกาลงาน เทศกาลศิลปะ สายหมอกและดอกไม้ จังหวัดเลย

ในการนี้ วว. ได้ร่วมจัดแสดงผลงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับและเครือข่ายนานาชาติ ตามแนวทางมาลัยวิทยสถาน อาทิ วัสดุปลูก  ปลอดโรค วัสดุปลูกจากวัสดุเหลือใช้ ต้นกล้าปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กระถางและผลิตภัณฑ์สำหรับปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับ  ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากไม้ดอกไม้ประดับ กล่องสำหรับไม้ตัดดอกเพื่อการขนส่ง รวมทั้งคู่มือมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร (GAP) และ หนังสือมาลัยวิทยสถานที่รวบรวมเกี่ยวกับพรรณไม้ดอกไม้ประดับไว้มากกว่า 200 ชนิด

นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ต้นคริสต์มาส จากกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับตำบลสานตม ไม้ตัดดอก ไม้กระถาง เช่น กุหลาบตัดดอก จากกลุ่มกุหลาบตัดดอกบ้านลายเหนือ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย บอนสี จากกลุ่มผู้ประกอบการอำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือย้อมสีจากดอกไม้ จากกลุ่มผู้ประกอบการอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย และเบญจมาศตัดดอกจากผู้ประกอบการจังหวัดลำปางมาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน เป็นการประชาสัมพันธ์สนับสนุน ส่งเสริมการตลาด การขายสินค้าในกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ได้พบปะลูกค้าใหม่ ๆ นำไปสู่การสร้างยอดขายและสร้างช่องทางการค้าให้กับผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและชุมชนได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้งานศิลปะ สายหมอก และดอกไม้ฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2566 สำหรับภายในงานจะมีกิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ การแสดงพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมีขบวนแห่รถบุปผชาติ จากหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภูเรือ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อีกด้วย

วว. ร่วมโชว์ผลงานโครงการไม้ดอกไม้ประดับฯ ตามแนวทางมาลัยวิทยสถาน @ งานเทศกาลงาน เทศกาลศิลปะ สายหมอกและดอกไม้ จังหวัดเลย