ข่าวประชาสัมพันธ์กรมโยธาฯ | newswit

กรมโยธาฯ น้อมนำศาสตร์พระราชา ออกแบบพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
กรมโยธาฯ น้อมนำศาสตร์พระราชา ออกแบบพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
(แก้มลิง) แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน – นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ 02 Feb
กรมโยธาฯ น้อมนำศาสตร์พระราชา ออกแบบพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
กรมโยธาฯ น้อมนำศาสตร์พระราชา ออกแบบพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
(แก้มลิง) แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน – นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ 31 Jan
กรมโยธาฯ ขานรับ มติ ครม. ผนึกกำลัง
กรมโยธาฯ ขานรับ มติ ครม. ผนึกกำลัง
จ.ระนอง และ จ.ตรัง เดินหน้าโครงการพัฒนาเมือง หนุนศักยภาพการท่องเที่ยวภาคใต้ – นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ 25 Jan
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(มท.2) กำชับผลักดันภารกิจกรมโยธาฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน – นายทรงศักดิ์ ทองศรี 07 Aug
อธิบดีกรมโยธาฯ เร่งรัดซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล
อธิบดีกรมโยธาฯ เร่งรัดซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล
จ.อุบลราชธานีพร้อมกำชับคณะทำงานฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกขั้นตอน – อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 11 Jul
กรมโยธาฯ เผยมาตรการรับมือแผ่นดินไหวทั่วประเทศ
กรมโยธาฯ เผยมาตรการรับมือแผ่นดินไหวทั่วประเทศ
มั่นใจอาคารสาธารณะแข็งแรง ปลอดภัยรับแรงแผ่นดินไหวได้ – นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 22 Jun
กรมโยธาฯ Kick off ลุยโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ
กรมโยธาฯ Kick off ลุยโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ
พัฒนาต่อยอดตามแผนการจัดทำผังภูมิสังคมฯ (Geo - social Map) จังหวัดสุรินทร์ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง 21 Jun
กรมโยธาฯ ยกระดับแผนรับมือฤดูฝน
กรมโยธาฯ ยกระดับแผนรับมือฤดูฝน
เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันน้ำท่วม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พร้อมกำชับเร่งซ่อมแซมจุดชำรุด – 19 Jun
กรมโยธาฯ พัฒนาต่อเนื่องคลองหาดส้มแป้น
กรมโยธาฯ พัฒนาต่อเนื่องคลองหาดส้มแป้น
หนุนการท่องเที่ยว - ป้องกันการเกิดอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดระนอง – นายอิทธิพงศ์ ตันมณี 14 Mar
กรมโยธาฯ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
กรมโยธาฯ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน และปัญหาตลิ่งพัง ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี – 14 Mar
กรมโยธาฯ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
กรมโยธาฯ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ปกป้องพื้นที่ท่องเที่ยว - พื้นที่เศรษฐกิจ - พื้นที่ชุมชน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี – 13 Mar
นายกฯ ห่วงใยประชาชน กำชับกรมโยธาฯ
นายกฯ ห่วงใยประชาชน กำชับกรมโยธาฯ
บูรณาการร่วมกรมทรัพยากรทางทะเลฯหาแนวทางป้องกันตลิ่งริมทะเล แก้ปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ทำกิน ต.เกาะเปริด จ.จันทบุรี Feb 2023
อธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
อธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
มอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด – Feb 2023
อธิบดีกรมโยธาฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าอบรม
อธิบดีกรมโยธาฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าอบรม
โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย – นายพงศ์รัตน์ Feb 2023
กรมโยธาฯ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
กรมโยธาฯ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
เร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมดำเนินการ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบเทศบาลตำบลตลาดไชยาฯ Feb 2023
อธิบดีกรมโยธาฯ สั่งคุมเข้มงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักฯ
อธิบดีกรมโยธาฯ สั่งคุมเข้มงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักฯ
จ.เชียงใหม่ ป้องกันทุกขั้นตอนไม่ให้น้ำเสียจากชุมชนไหลลงคลองแม่ข่าระหว่างการก่อสร้าง – นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ Feb 2023
กรมโยธาฯ แจง กรณี ก่อสร้างถนนเกาะลันตา
กรมโยธาฯ แจง กรณี ก่อสร้างถนนเกาะลันตา
ล่าช้า พร้อมเร่งการก่อสร้าง บรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็ว – นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง Jan 2023
กรมโยธาฯ เปิดตัว แอปพลิเคชัน เรียกช่าง
กรมโยธาฯ เปิดตัว แอปพลิเคชัน เรียกช่าง
บริการข้อมูลช่าง หาช่าง ครบ จบงาน – Jan 2023
อยผ.สั่งเสริมกำลังเรือกำจัดผักตบชวา
อยผ.สั่งเสริมกำลังเรือกำจัดผักตบชวา
ลงพื้นที่หนองหาร จ.สกลนคร เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี – นายพงศ์รัตน์ Dec 2022
อธิบดีกรมโยธาฯ รุดตรวจสอบการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง
อธิบดีกรมโยธาฯ รุดตรวจสอบการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง
จ.ภูเก็ต พร้อมสั่งการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน – Nov 2022
มท.2 ลงพื้นที่ตรวจเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี
มท.2 ลงพื้นที่ตรวจเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี
จ.ขอนแก่นพร้อมสั่งการกรมโยธาฯ ตรวจสอบตลิ่งริมแม่น้ำทั่วประเทศ – นายทรงศักดิ์ ทองศรี Sep 2022
กรมโยธาฯ เสนอตั้งคณะทำงาน หาข้อสรุปโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
กรมโยธาฯ เสนอตั้งคณะทำงาน หาข้อสรุปโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
หาดแม่รำพึง ร่วมกัน – จากการประชุมร่วมกัน กลุ่มชาวบ้านอำเภอบางสะพาน และตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ Jun 2022
มท.2 ติดตามความพร้อมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม
มท.2 ติดตามความพร้อมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม
จ.สกลนครพร้อมสั่งการกรมโยธาฯ ตรวจสอบตลิ่งทั่วประเทศ – นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) Nov 2021
มท.2 กำชับกรมโยธาฯ เดินหน้าเขื่อนป้องกันตลิ่ง
มท.2 กำชับกรมโยธาฯ เดินหน้าเขื่อนป้องกันตลิ่ง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จ.สกลนคร – นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า Oct 2021
อธิบดีกรมโยธาฯ รุดตรวจสอบตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก
อธิบดีกรมโยธาฯ รุดตรวจสอบตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก
จ.สระบุรี ทรุดตัวพังทลาย เร่งวางมาตรการช่วยเหลือด่วน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนริมน้ำ – นายพรพจน์ เพ็ญพาส Oct 2021
กรมโยธาฯ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ
กรมโยธาฯ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ
เร่งระบายน้ำขัง บรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่อุทกภัยชุมชนเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา – Oct 2021
อธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่อยุธยา
อธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่อยุธยา
มั่นใจคันป้องกันน้ำท่วมชนิดพับเก็บ รับมือน้ำท่วมได้ – นายพรพจน์ เพ็ญพาส Oct 2021
ASIMAR ส่งมอบเรือกำจัดผักตบชวา
ASIMAR ส่งมอบเรือกำจัดผักตบชวา
พร้อมนวัตกรรมเครื่องบีบอัดให้กรมโยธาฯ จำนวน 5 ลำ – นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน Sep 2021
กรมโยธาฯ ส่งเรือเสริมกำลัง กทม.
กรมโยธาฯ ส่งเรือเสริมกำลัง กทม.
กำจัดผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยา... – นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง Sep 2021
มท.3 สั่งการกรมโยธาฯ เร่งดำเนินโครงการก่อสร้าง
มท.3 สั่งการกรมโยธาฯ เร่งดำเนินโครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสินปุน จ.กระบี่ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน – นายทรงศักดิ์ ทองศรี Nov 2020