ข่าวประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | newswit

ท่าเรือประจวบ รับใบประกาศคุณประโยชน์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลฯ
ท่าเรือประจวบ รับใบประกาศคุณประโยชน์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลฯ
– ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี 09 Jun
ปตท. ผนึกภาครัฐและภาคีเครือข่าย
ปตท. ผนึกภาครัฐและภาคีเครือข่าย
เร่งปลูกป่าเพิ่ม 2 ล้านไร่ มุ่งบรรลุเป้า Net Zero Emissions ปี 2050 – นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 21 Mar
Dow & Thailand Mangrove Alliance
Dow & Thailand Mangrove Alliance
นำทัพกูรู เผยแนวทาง 'คาร์บอนทะเล' หนุนธุรกิจสู่ Net Zero เสริมระบบนิเวศและชุมชน – Sep 2022
เอสซีจี ย้ำร่วมมือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เอสซีจี ย้ำร่วมมือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมภาคีสนับสนุน เปิดตัวโครงการ Aug 2022
ปตท.สผ. และ ทช. จับมือชุมชนเปิดศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจแห่งใหม่
ปตท.สผ. และ ทช. จับมือชุมชนเปิดศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจแห่งใหม่
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ – ปตท.สผ. เริ่มดำเนินโครงการ "ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจ" Jul 2022
เอสซีจี ผนึกกำลังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เอสซีจี ผนึกกำลังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และภาคีเครือข่าย ลงนามในบันทึกแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการขยะทะเล นำร่อง 5 ปากแม่น้ำ – นายวราวุธ Jun 2022
Dow รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง
Dow รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง
รักษ์ทะเลยิ่งชีพ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 – นอกจากนี้ ในงาน Dow ยังได้ร่วมสนับสนุนเสื้อที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลจำนวน Jun 2022
ทส. จับมือภาคีเครือข่าย ลงนามบันทึกความร่วมมือแก้ไขปัญหาขยะทะเล
ทส. จับมือภาคีเครือข่าย ลงนามบันทึกความร่วมมือแก้ไขปัญหาขยะทะเล
นำร่อง 5 ปากแม่น้ำวราวุธ ย้ำนำนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมจัดการขยะทะเลให้เป็นศูนย์ – นายวราวุธ ศิลปอาชา Jun 2022
กรมทะเล จับมือ Dow เดินหน้าอนุรักษ์ฟื้นฟู
กรมทะเล จับมือ Dow เดินหน้าอนุรักษ์ฟื้นฟู
ร่วมทุกภาคส่วน วราวุธ ย้ำความสำเร็จ วันป่าชายเลนแห่งชาติ คาด 5 ปี ป่าชายเลนเพิ่ม 3 แสนไร่ – นายวราวุธ ศิลปอาชา May 2022
ททท. ผนึกพันธมิตรจัดกิจกรรมรณรงค์นักท่องเที่ยวสายกรีน
ททท. ผนึกพันธมิตรจัดกิจกรรมรณรงค์นักท่องเที่ยวสายกรีน
เผย How To หนุนนักเดินทางสายพันธุ์ใหม่ มือใหม่หัดกรีน เที่ยวไทยใส่ใจและรับผิดชอบ – นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ Apr 2022
โคคา-โคล่า และ The Ocean Cleanup
โคคา-โคล่า และ The Ocean Cleanup
จับมือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ?จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอีโคมารีน จัดการแก้ปัญหามลพิษพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยา? Apr 2022
ปตท. - ทช. ลงนามฯ ความร่วมมือจัดการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ฯ
ปตท. - ทช. ลงนามฯ ความร่วมมือจัดการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ฯ
สิรินาถราชินี มุ่งพัฒนาต้นแบบพลิกฟื้นนากุ้งร้างสู่ป่าชายเลนสมบูรณ์ ระดับประเทศและภูมิภาค – Feb 2022
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจับมือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจับมือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และดิ โอเชียน คลีนอัพ ฟอร์มทีมติดตามและกำจัดขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพฯ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม – ปัจจุบัน Dec 2021
ทช.- กนอ.- Dow จัดกิจกรรมออนไลน์
ทช.- กนอ.- Dow จัดกิจกรรมออนไลน์
เก็บ เซฟ โลก ชวนเก็บและแยกขยะฝ่าโควิด เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล – กิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล Sep 2021
Dow ร่วมกับ ทช. และ กนอ. ท้าคนไทย
Dow ร่วมกับ ทช. และ กนอ. ท้าคนไทย
'เก็บ' และ 'คัดแยก' ขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและยั่งยืน – Sep 2021
เคลียร์อวนยักษ์ติดปะการัง เกาะโลซิน
เคลียร์อวนยักษ์ติดปะการัง เกาะโลซิน
หนักกว่า 800 กก. วราวุธ ชื่นชมทุกฝ่ายช่วยกันจนสำเร็จ – นายวราวุธ ศิลปอาชา Jun 2021
วราวุธ ทส. ส่งมอบโครงการแนวไม้ไผ่กันคลื่น
วราวุธ ทส. ส่งมอบโครงการแนวไม้ไผ่กันคลื่น
มอบที่ปรึกษายุทธพล เร่งหารือ กรมทะเล แก้ปัญหากัดเซาะ 3.19กม. จังหวัดเพชรบุรี – ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา Jun 2021
วราวุธ เปิดป่าในเมือง มหัศจรรย์ป่าชายเลน
วราวุธ เปิดป่าในเมือง มหัศจรรย์ป่าชายเลน
ท่าเลน จ.กระบี่ กรมทะเล เร่งวางมาตรการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ – วันที่16เม.ย.64 Apr 2021
มั่นคง ร่วมกับ ทช. และวัดจากแดง
มั่นคง ร่วมกับ ทช. และวัดจากแดง
ทดสอบและเก็บข้อมูลขยะในแม่น้ำ –  การจัดเก็บข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ Feb 2021
วราวุธ ย้ำเทคโนโลยีช่วยเสริมการทำงาน
วราวุธ ย้ำเทคโนโลยีช่วยเสริมการทำงาน
แต่การดูแลทรัพยากรเป็นหน้าที่ของทุกคน กรมทะเล ร่วมมือ GISTDA เตรียมขยายผลติดตามทรัพยากรทางทะเลอื่น – นายวราวุธ Jan 2021
มั่นคงเคหะการฯ ร่วมกับ ทช. และอบต.บางน้ำผึ้ง
มั่นคงเคหะการฯ ร่วมกับ ทช. และอบต.บางน้ำผึ้ง
ซ่อมทุ่นกักขยะ – ทั้งนี้ โครงการจัดการขยะลอยน้ำ บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยทุ่นกักขยะ (BOOM)  Dec 2020
กรมทะเล MOU ร่วมกับ ปตท.สผ. เดินหน้าโครงการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวิต
กรมทะเล MOU ร่วมกับ ปตท.สผ. เดินหน้าโครงการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวิต
(Ocean for life) วางแผนระยะยาว 10 ปี ส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท้องทะเลไทย – Dec 2020
ปลัดจตุพรสั่งกรมทะเลแจ้งด่วนทุกจังหวัด
ปลัดจตุพรสั่งกรมทะเลแจ้งด่วนทุกจังหวัด
กินหมึกบลูริงพิษถึงตาย วราวุธห่วงใยสั่งให้ขยายผลถึงปักเป้าและแมงกระพรุน – วันที่ 1 ธันวาคม 2563 Dec 2020
ทช. รับมอบขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม
ทช. รับมอบขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม
๗ ขาแท่น จากเชฟรอน หลังวางเป็นปะการังเทียม บริเวณเกาะพะงันจ.สุราษฎร์ธานี – นายโสภณ ทองดี Nov 2020
เอสซีจี - ทช. - คณะสัตวแพทยศาสตร์
เอสซีจี - ทช. - คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาฯ ร่วมต่อยอดพัฒนาวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง ด้วย 3D Cement Printing ล่าสุด – รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ Nov 2020
มั่นคงเคหะการฯ ร่วมเป็นจิตอาสาล้างทุ่นกักขยะ
มั่นคงเคหะการฯ ร่วมเป็นจิตอาสาล้างทุ่นกักขยะ
พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า – ทั้งนี้ โครงการจัดการขยะลอยน้ำ บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยทุ่นกักขยะ (BOOM) เป็นอีกแนวทาง Nov 2020
กรมทะเล สานต่อนโยบาย ทส. ร่วมจับมือสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าพัฒนาระบบลาดตระเวนทางทะเล
กรมทะเล สานต่อนโยบาย ทส. ร่วมจับมือสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าพัฒนาระบบลาดตระเวนทางทะเล
(SMART Marine Patrol) – วันนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า Nov 2020
Dow -ทช. - IUCN ร่วมต้านโลกร้อน
Dow -ทช. - IUCN ร่วมต้านโลกร้อน
ลดขยะทะเลตั้งเป้ายกระดับการอนุรักษ์ป่าชายเลนด้วยคาร์บอนเครดิต – นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร Sep 2020
Dow - ทช. - IUCN พร้อมเซ็น MOU
Dow - ทช. - IUCN พร้อมเซ็น MOU
ชูปากน้ำประแส นำร่องโครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance – เกี่ยวกับ 'ดาว’ดาว (DOW) Aug 2020